Katalog

RSSJavni razpisi

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) “PRIZ17-18”

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) “PRIZ17-18”

| 14. 12. 2017

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Okvirna skupna višina sredstev, […]

Preberi več

Javni razpis “Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini- 2018”

Javni razpis “Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini- 2018”

| 14. 12. 2017

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša 5.313,06 € + 65,2 * X ; X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2) Minimalna priznana […]

Preberi več

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019

| 14. 12. 2017

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji. Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Obalno-kraške regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem […]

Preberi več

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

| 30. 11. 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. Upravičeni stroški se uveljavljajo v […]

Preberi več

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

| 30. 11. 2017

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji […]

Preberi več

Usposabljanje na delovnem mestu – NOVO POVABILO

Usposabljanje na delovnem mestu – NOVO POVABILO

| 23. 11. 2017

V torek, 21. novembra, so na Zavodu za zaposlovanje objavili javno povabilo za usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Mladi do 30. leta si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo. Gre za enega najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja, saj se je do sedaj v enem letu […]

Preberi več

Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2017

Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2017

| 10. 11. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum:20. 10. 2017, Stran: 2537 Predmet razpisa: Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS. Upravičeni stroški investicije: Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta. Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, […]

Preberi več

Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017

Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017

| 11. 10. 2017

V Uradnem listu RS, Št. 52/ 22. 9. 2017/ stran: 2245 je bil objavljen Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017, ki so bile obračunane in plačane v letu 2017 za obstoječa posojila odobrena od 1. 1. 2010 v skladu z namenom iz Pravilnika o subvencioniranju obresti v Občini Komen. Upravičeni stroški so: · stroški nakupa […]

Preberi več

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018«

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018«

| 11. 10. 2017

Predvidoma v oktobru 2017 bo objavljen Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018« z namenom sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih vključno s sejmi na področju lesno predelovalne industrije z namenom povečanja možnosti predstavitve proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti in poslovnega sodelovanja na mednarodni ravni. Višina razpisanih sredstev: 2.000.000 […]

Preberi več

Novo javno povabilo Zaposli.me

Novo javno povabilo Zaposli.me

| 18. 8. 2017

Program Zaposli.me 2017–2019 je namenjen spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, navedene […]

Preberi več


Jaz tebi!