RSSZakonodaja

Ajpes obvešča samostojne podjetnike

Ajpes obvešča samostojne podjetnike

| 20. 3. 2018

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2017, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na FURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti. Rok za predložitev letnih […]

Preberi več

Do kdaj morajo zasebniki oddati letno poročilo in davčni obračun za leto 2017?

Do kdaj morajo zasebniki oddati letno poročilo in davčni obračun za leto 2017?

| 20. 3. 2018

Rok za oddajo LETNEGA POROČILA je 31. marec, v letu 2018 je zaradi nedelje in praznika ta rok preložen na 3. april. Letno poročilo predložimo na AJPES (normiranci ga ne oddajajo). Smiselno je uporabiti aplikacijo za sestavo letnih poročil na spletni strani AJPES, saj so obrazci poenoteni, vgrajene so kontrole in javna objava cenejša. Za uporabo aplikacij moramo biti prijavljeni v portal, za elektronsko […]

Preberi več

Odmera letnega dopusta za leto 2018 – obvestilo do 31. marca 2017

Odmera letnega dopusta za leto 2018 – obvestilo do 31. marca 2017

| 12. 3. 2018

Na podlagi 160. člena Zakona o delovnih razmerjih (UL RS 21/2013) je delodajalec dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Delodajalec mora v pisnem obvestilu upoštevati vse okoliščine, za katere že ob izdaji obvestila ve, da bodo nastopile […]

Preberi več

Kako in do kdaj morajo zasebniki oddati letno poročilo in davčni obračun za leto 2017?

Kako in do kdaj morajo zasebniki oddati letno poročilo in davčni obračun za leto 2017?

| 20. 2. 2018

Rok za oddajo LETNEGA POROČILA je 31. marec, v letu 2018 je zaradi nedelje in praznika ta rok preložen na 03. april. Letno poročilo predložimo na AJPES (normiranci ga ne oddajajo). Smiselno je uporabiti aplikacijo za sestavo letnih poročil na spletni strani AJPES, saj so obrazci poenoteni, vgrajene so kontrole in javna objava cenejša. Za […]

Preberi več

Register nastanitvenih obratov

Register nastanitvenih obratov

| 12. 2. 2018

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah iz knjige gostov. Po novem sporočanje o gostih le prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije in občinam. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe objekte, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem […]

Preberi več

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je kompleksna in težko razumljiva

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je kompleksna in težko razumljiva

| 12. 2. 2018

Zato so v nadaljevanju podane obrazložitve. Obveznost vpisa je bila pojasnjena šele pred kratkim, vpis pa je bil potreben do 31. januarja 2018. V kolikor se še niste registrirali, storite to čim prej! KDAJ NASTOPI OBVEZNOST VODENJA EVIDENC EMBALAŽE DANE NA TRG ZA PODJETJA? Iz opredeljenega izhaja, da je obveznost vpisa in poročanja dejansko v praksi zaveza za veliko […]

Preberi več


Jaz tebi!