Katalog

RSSZakonodaja

Novosti na področju registracije s.p.

Novosti na področju registracije s.p.

| 8. 6. 2017

15. aprila 2017 je začel veljati ZGD -1J, ki določa, da je prijavo za vpis s.p., spremembo podatkov ali izbris s.p. mogoče vložiti največ 1 mesec vnaprej in ne več tri mesece vnaprej. Še vedno velja, da mora podjetnik prijavi za registracijo s.p. ali njegove podružnice priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, če ni sam lastnik objekta na poslovnem naslovu. Ni pa več potrebna […]

Preberi več

FURS je objavil Brošuro o plačevanju prispevkov za socialno varnost – 2017

FURS je objavil Brošuro o plačevanju prispevkov za socialno varnost – 2017

| 8. 6. 2017

Samozaposlene osebe, ki opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost 1. Osnova za plačilo prispevkov Osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi statusa fizične osebe, ki opravlja samostojno dejavnost – samozaposlene osebe, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček samozaposlene osebe v preteklem letu. Pri tem se v dosežen dobiček ne upoštevajo […]

Preberi več

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

| 8. 6. 2017

V Naslovu II Uredbe (ES) št. 883/2004 (osnovna uredba) je določeno pravilo, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo […]

Preberi več

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDOH-2 in ZDDPO-2

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDOH-2 in ZDDPO-2

| 8. 6. 2017

Bitcoin virtualna valuta se ne šteje za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Prav tako se bitcoin ne šteje za finančni instrument. Davčna obravnava dohodka, doseženega pri takem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki, je odvisna od okoliščin posameznega primera. Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 Po ZDoh-2 ločuje dva primera: 1. […]

Preberi več

Višina regresa za letni dopust za leto 2017 – gospodarstvo

Višina regresa za letni dopust za leto 2017 – gospodarstvo

| 9. 5. 2017

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2017 dalje minimalna plača znaša 804,96 € bruto za polni delovni čas (Uradni list RS, št. 13/10 –Zakon o minimalni plači in Uradni list RS, št. 4/17 – Znesek minimalne […]

Preberi več

Odškodnina zaradi zamude leta

Odškodnina zaradi zamude leta

| 2. 2. 2017

Sodišče v RS je potnikoma slovenske letalske družbe, ki sta pred časom potovala v Egipt, prisodilo odškodnino zaradi zamude leta. Letalska družba mora vsakemu plačati po 400,00 EUR in jima povrniti stroške postopka. Iz obrazložitve sodbe izhaja, da sta potnika upravičena do odškodnine kljub temu, da je šlo za tehnično napako na letalu, ki je […]

Preberi več

Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje starejših

Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje starejših

| 2. 2. 2017

V Ur. l. RS. Št. 90/2015 je bil objavljen Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD, 2. čl.), ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo z zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki v obdobju od 1. Januarja 2016 do 31. Decembra 2017 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (za določen ali nedoločen […]

Preberi več

Predlog novega tobačnega zakona

Predlog novega tobačnega zakona

| 6. 1. 2017

Vlada RS je 1.12.2016 sprejela predlog novega tobačnega zakona in ga je poslala naprej v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru. Veliko predlogov OZS je bilo upoštevanih medtem, ko sekcija nasprotuje dvakrat višjim globam. OZS je v zadnjih mesecih izvedla veliko aktivnosti in usklajevanj z MGRT in z MZ, ter obveščala o stališčih zbornice preko medijev. […]

Preberi več

Sklepi o izvršbi se bodo pravnim osebam od novembra dalje vročali le še elektronsko preko portala eDavki

Sklepi o izvršbi se bodo pravnim osebam od novembra dalje vročali le še elektronsko preko portala eDavki

| 8. 12. 2016

V kolikor še nimate urejenega eVročanje in če ne uporabljate eDavkov, si priskrbite pooblaščenca za vročanje. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Od 1. novembra dalje bo elektronski način vročanja veljal tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Gre za […]

Preberi več

3 davki pri poslovnih darilih

3 davki pri poslovnih darilih

| 8. 12. 2016

Bliža se decembrski čas obdarovanj. Kot vsako leto izbiro daril spremljajo tudi vprašanja o njihovi davčni obravnavi. Komu, s kakšnim namenom in v kakšni višini podjetje podari darilo, vpliva na tri različne davke. Na davek od dohodka pravnih oseb ter odbitek in obračun DDV na strani podjetja ter na plačilo dohodnine na strani prejemnika darila. […]

Preberi več


Jaz tebi!