Katalog

RSSZakonodaja

Za dimnikarske storitve največ 33 evrov na uro

Za dimnikarske storitve največ 33 evrov na uro

| 8. 8. 2017

Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev znaša 33 evrov na uro izvajanja pri uporabniku, je sklenila vlada. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost. Znesek za izvedene dimnikarske storitve vključuje tudi potne stroške, kadar je uporabnik od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Vlada je na svoji seji izdala sklep o določitvi najvišje […]

Preberi več

Z delovanjem je pričel sistem povezovanja poslovnih registrov v državah članicah EU

Z delovanjem je pričel sistem povezovanja poslovnih registrov v državah članicah EU

| 7. 8. 2017

Z junijem 2017 so Evropska komisija in države članice na portalu e-pravosodje uvedle enotno dostopno točko za informacije o podjetjih v EU. Sistem povezovanja poslovnih registrov – Business Registers Interconnection System (BRIS) omogoča čezmejno pridobivanje informacij o podjetjih, poenostavlja in avtomatizira komunikacijske načine za izmenjavo podatkov med poslovnimi registri o gospodarskih družbah, njihovih čezmejnih združitvah ter podružnicah […]

Preberi več

O posledicah zadolževanja v valuti CHF

O posledicah zadolževanja v valuti CHF

| 5. 7. 2017

V zadnjem času se v medijih pogosto pojavlja problematika kreditojemalcev, ki so pred leti sklepali kreditne pogodbe z valutno klavzulo v valuti CHF, katere vrednost je v določenem obdobju izrazito poskočila. Načeloma uporaba take klavzule v kreditnih pogodbah ni prepovedana in je kreditodajalec (banka) torej v kreditno pogodbo lahko veljavno vključil določilo o valorizaciji vrednosti […]

Preberi več

Izplačilo regresa, v kolikor regresa še niste izplačali storite to čim prej

Izplačilo regresa, v kolikor regresa še niste izplačali storite to čim prej

| 4. 7. 2017

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres 2017 vključno do 30. junija. Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalca lahko določa tudi kasnejši datum izplačila regresa za letni dopust. Vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Pravica do regresa za letni dopust je vezana na pravico delavca […]

Preberi več

Predlog sprememb pri obdavčitvi normirancev

Predlog sprememb pri obdavčitvi normirancev

| 4. 7. 2017

Ministrstvo za finance pripravlja predlog sprememb davčne zakonodaje, ki posega v davčno ureditev normirancev. Po nekaterih poročanjih se napoveduje spremembe:  Sedaj država pavšalistom priznava 80 odstotkov normiranih odhodkov ob cedularni obdavčitvi 20 odstotkov, novi predlog pa mejo postavlja pri 60 odstotkih ob sintetični obdavčitvi. Poleg tega se spreminja davčna stopnja. Zaslužki se bodo vštevali v […]

Preberi več

Novosti na področju registracije s.p.

Novosti na področju registracije s.p.

| 8. 6. 2017

15. aprila 2017 je začel veljati ZGD -1J, ki določa, da je prijavo za vpis s.p., spremembo podatkov ali izbris s.p. mogoče vložiti največ 1 mesec vnaprej in ne več tri mesece vnaprej. Še vedno velja, da mora podjetnik prijavi za registracijo s.p. ali njegove podružnice priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, če ni sam lastnik objekta na poslovnem naslovu. Ni pa več potrebna […]

Preberi več

FURS je objavil Brošuro o plačevanju prispevkov za socialno varnost – 2017

FURS je objavil Brošuro o plačevanju prispevkov za socialno varnost – 2017

| 8. 6. 2017

Samozaposlene osebe, ki opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost 1. Osnova za plačilo prispevkov Osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi statusa fizične osebe, ki opravlja samostojno dejavnost – samozaposlene osebe, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček samozaposlene osebe v preteklem letu. Pri tem se v dosežen dobiček ne upoštevajo […]

Preberi več

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

| 8. 6. 2017

V Naslovu II Uredbe (ES) št. 883/2004 (osnovna uredba) je določeno pravilo, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo […]

Preberi več

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDOH-2 in ZDDPO-2

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDOH-2 in ZDDPO-2

| 8. 6. 2017

Bitcoin virtualna valuta se ne šteje za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Prav tako se bitcoin ne šteje za finančni instrument. Davčna obravnava dohodka, doseženega pri takem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki, je odvisna od okoliščin posameznega primera. Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 Po ZDoh-2 ločuje dva primera: 1. […]

Preberi več

Višina regresa za letni dopust za leto 2017 – gospodarstvo

Višina regresa za letni dopust za leto 2017 – gospodarstvo

| 9. 5. 2017

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2017 dalje minimalna plača znaša 804,96 € bruto za polni delovni čas (Uradni list RS, št. 13/10 –Zakon o minimalni plači in Uradni list RS, št. 4/17 – Znesek minimalne […]

Preberi več


Jaz tebi!