Katalog

RSSZakonodaja

Kopiranje osebnih dokumentov

Kopiranje osebnih dokumentov

| 30. 11. 2017

V katerih primerih in na kakšen način je dovoljeno kopiranje osebnih dokumentov? Pri sklepanju različnih pogodb je treba včasih kopirati osebni dokument. Preverili smo, kaj o tem pravi zakonodaja. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) o kopiranju govori v 4. členu.  4. člen (kopiranje osebne izkaznice) (1) Osebne izkaznice smejo kopirati upravljavci zbirk osebnih podatkov samo v primerih, […]

Preberi več

Vlada potrdila paket davčnih sprememb

Vlada potrdila paket davčnih sprememb

| 10. 11. 2017

Vlada je 28. septembra 2017 sprejela paket davčnih sprememb, s katerimi se nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema, predvsem v smeri povečanja konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. Paket davčnih sprememb vključuje predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti ter predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov. Posledično se spreminja tudi zakon […]

Preberi več

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotitev delavcev na delo v tujino

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotitev delavcev na delo v tujino

| 10. 11. 2017

V začetku letošnjega leta je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Zakon je stopil v veljavo že sredi marca 2017, njegova uporaba pa je bila odložena do 1.1.2018. S 1.1.2018 bodo tako slovenski delodajalci pri opravljanju storitev v drugih državah članicah EU, EGP in v Švici morali paziti tudi na pravila novega ZČmlS. Splošno: Zakon sicer velja tudi […]

Preberi več

Novosti pri zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji

Novosti pri zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji

| 10. 11. 2017

S 1. novembrom se začne uporabljati Zakon o Spremembah in dopolnitvah Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji. Tako se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pri dosedanjem izvajanju Sporazuma od leta 2013 pokazale v praksi in na katere so opozarjali delodajalci, delavci in socialni partnerji. Bistvene spremembe: Odprava predhodne 30-dnevne prijave pri ARZ-BIH V skladu s spremembo Sporazuma se odpravlja obveznost […]

Preberi več

Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

| 10. 11. 2017

V Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ( ZZSDT) je že prenesenih trinajst direktiv EU, z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pa se delno prenašata tudi dve novi direktivi EU, in sicer: Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014  o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev […]

Preberi več

Sprejeta novela Zakona o inšpekciji dela

Sprejeta novela Zakona o inšpekciji dela

| 10. 11. 2017

Z dopolnitvijo 19. člena ZID-1 je določen dodaten ukrep s katerim pooblaščamo inšpektorja, da kadar se delo ne opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pa bi se glede na elemente delovnega razmerja moralo, lahko inšpektor poleg izdaje prepovedne odločbe, v njej izda tudi odredbo, na podlagi katere mora delodajalec delavcu vročiti ustrezno pogodbo o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora biti vsebinsko ustrezna ugotovljenemu dejanskemu stanju, z […]

Preberi več

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

| 9. 11. 2017

(osnovna uredba) je določeno pravilo, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo vsi zavezanci vložiti prijave v obvezna socialna zavarovanja […]

Preberi več

Za dimnikarske storitve največ 33 evrov na uro

Za dimnikarske storitve največ 33 evrov na uro

| 8. 8. 2017

Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev znaša 33 evrov na uro izvajanja pri uporabniku, je sklenila vlada. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost. Znesek za izvedene dimnikarske storitve vključuje tudi potne stroške, kadar je uporabnik od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Vlada je na svoji seji izdala sklep o določitvi najvišje […]

Preberi več

Z delovanjem je pričel sistem povezovanja poslovnih registrov v državah članicah EU

Z delovanjem je pričel sistem povezovanja poslovnih registrov v državah članicah EU

| 7. 8. 2017

Z junijem 2017 so Evropska komisija in države članice na portalu e-pravosodje uvedle enotno dostopno točko za informacije o podjetjih v EU. Sistem povezovanja poslovnih registrov – Business Registers Interconnection System (BRIS) omogoča čezmejno pridobivanje informacij o podjetjih, poenostavlja in avtomatizira komunikacijske načine za izmenjavo podatkov med poslovnimi registri o gospodarskih družbah, njihovih čezmejnih združitvah ter podružnicah […]

Preberi več

O posledicah zadolževanja v valuti CHF

O posledicah zadolževanja v valuti CHF

| 5. 7. 2017

V zadnjem času se v medijih pogosto pojavlja problematika kreditojemalcev, ki so pred leti sklepali kreditne pogodbe z valutno klavzulo v valuti CHF, katere vrednost je v določenem obdobju izrazito poskočila. Načeloma uporaba take klavzule v kreditnih pogodbah ni prepovedana in je kreditodajalec (banka) torej v kreditno pogodbo lahko veljavno vključil določilo o valorizaciji vrednosti […]

Preberi več


Jaz tebi!