Katalog

RSSPromet

Izbor kandidatov za predsednika Sekcije za promet

Izbor kandidatov za predsednika Sekcije za promet

| 9. 5. 2017

Skupščina Sekcije za promet odloča, da bo izredna volilna skupščina sekcije 15. 5. 2017 ob 14. uri v veliki sejni sobi Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 69, Ljubljana.

Preberi več

Prevoz blaga in potnikov po cesti v Franciji – novosti v zvezi s prijavo detaširanih delavcev – voznikov

Prevoz blaga in potnikov po cesti v Franciji – novosti v zvezi s prijavo detaširanih delavcev – voznikov

| 25. 1. 2017

Besedilo

Preberi več

Prevozi čez mejo v 2017

Prevozi čez mejo v 2017

| 6. 1. 2017

Na osnovi informacij, ki jih prejemajo na OZS se zna zgoditi v letu 2017 kar nekaj sprememb, ki se tičejo prevozov blaga in potnikov v nam sosednje države kot sta Avstrija in Italija. Čeprav je stališče OZS-ja, da mednarodni prevozi ne bi smeli biti obravnavani kot način dela z napotenimi delavci se zna zgoditi, da […]

Preberi več

Obvestilo za prevoze v Italijo in Avstrijo

Obvestilo za prevoze v Italijo in Avstrijo

| 30. 12. 2016

Na osnovi informacij, ki jih prejemamo se zna zgoditi v letu 2017 kar nekaj sprememb, ki se tičejo prevozov blaga in potnikov v nam sosednje države kot sta Avstrija in Italija. Čeprav je naše stališče, da mednarodni prevozi nebi smeli biti obravnavani kot način dela z napotenimi delavci se zna zgoditi, da bo Avstrija tudi […]

Preberi več

Vračilo trošarine za avto mešalce za prevoz betona (hruške)

Vračilo trošarine za avto mešalce za prevoz betona (hruške)

| 8. 12. 2016

Z uveljavitvijo novega Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, v nadaljevanju ZTro-1) so se spremenili pogoji za vračilo trošarine za avto mešalec betona (hruško). Po starem zakonu (54.a člen Zakona o trošarinah – Uradni list RS, št. 97/10 s spremembami) se je to vozilo pripoznalo kot “stroj v gradbeništvu”, posledično so upravičenci uveljavljali […]

Preberi več

Storitve avtovleke na AC/HC – Obvestilo DARS

Storitve avtovleke na AC/HC – Obvestilo DARS

| 8. 12. 2016

Da ne bi prihajalo do ekstremno visokih zaračunavanj odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtocest (AC) in hitrih cest (HC) je DARS na podlagi javnega poziva sklenil pogodbe z zunanjimi izvajalci ter sprejel cenik z določenimi najvišje dovoljenimi cenami storitev. Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z […]

Preberi več

Kabotaža – Italija – nove zahteve

Kabotaža – Italija – nove zahteve

| 21. 11. 2016

Najprej naj Vam povemo, da italijanske stanovske organizacije prevoznikov čakajo na uradno okrožnico Ministrstva za promet (to je v italijanščini “Ministero dei Trasporti”), ki bo utemeljila, kako se bodo novi predpisi o čezmejni napotitvi delavcev izvajali v sektorju prevoznikov. Zakonodajni odlok št. 136/2016 določa namreč, da se glede prevoznikov predpisi aplicirajo tudi za primere kabotaže […]

Preberi več

Pomembne novosti za podjetja, ki imajo začasno dovoljenje za čezmejni prevoz odpadkov v Italiji

Pomembne novosti za podjetja, ki imajo začasno dovoljenje za čezmejni prevoz odpadkov v Italiji

| 2. 11. 2016

Od leta 2011 predvideva italijanska zakonodaja obveznost vpisa v poseben seznam za podjetja, ki se ukvarjajo s čezmejnim prevozom odpadkov v Italiji. Ker še niso bili določeni pogoji za dokončen vpis, so podjetja, ki so za to zaprosila, pridobila začasno dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti na italijanskem ozemlju. S 15. Oktobrom 2016 sta v veljavo […]

Preberi več

Aktualno iz Sekcije za promet pri OZS

Aktualno iz Sekcije za promet pri OZS

| 30. 9. 2016

OZS je vsem pristojnim ministrstvom skupaj s Sekcijo za javni prevoz potnikov pri GZS,  poslali dopis v katerem jasno nasprotujemo uvedbi nove vrste prevozov (Uber). Uredništvo revije Kamion&Bus v sodelovanju z GZS, OZS in časnikom Finance, organizira 3. strokovno konferenco Tehnologije & Trendi 2016. Osrednja tema konference je voznik, zato letošnja konferenca nosi naslov: Voznik […]

Preberi več

Prevozniki ADR (sezonska dela)

Prevozniki ADR (sezonska dela)

| 30. 9. 2016

Prevozniki, ki opravljajo prevoze nevarnih snovi (npr. dostava kurilnega olja gospodinjstvom) se srečujejo s problematiko sezonskega značaja dela, ki je vezan le na enega naročnika prevoza. Tako postajajo pritiski in zahteve naročnikov vse večji. Prejeli smo pobudo, da se prevozniki z navedeno problematiko združijo v okviru sekcije in skupaj pristopimo k reševanju nastale situacije. V […]

Preberi več


Jaz tebi!