Redno usposabljanje voznikov 9. februar 2020

| 9. 2. 2020

Datum: 09.02.2020
Čas:8:00 - 13:00

Lokacija:
Območna obrtno - podjetniška zbornica Sežana


Redno usposabljanje voznikov je obvezno in ga morajo kandidati opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.
 
Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega tečaja in praktične izvedbe zahtevanih ciljev po katalogu znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.
 
Preverite datum veljavnosti na svojem vozniškem dovoljenju. Pravočasno se prijavite.

Kategorija: Dogodki


Jaz tebi!