Volitve v organe OOZ Sežana bodo 18. maja 2022!

| 18. 5. 2022

Datum: 18.05.2022
Čas:8:00 - 18:00

Lokacija:
OOZ Sežana


V letošnjem letu poteče mandat dosedanjim organom zbornice. Skupščina OOZ Sežana je na svoji 7. redni seji dne 17. 2. 2022 sprejela Sklep o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana za mandatno obdobje 2022-2026.

Volitve v organe OOZ Sežana bodo 18. maja 2022!

Najkasneje do 16. maja 2022 se lahko voli po pošti, s pripisom »NE ODPIRAJ ZA VOLITVE«. Skupaj s povratno kuverto vam bomo 4. 5. 2022 v prilogi poslali ožigosano GLASOVNICO – KANDIDATNO LISTO kandidatov za poslance skupščine Območne obrtno – podjetniške zbornice Sežana. Voli se 19 poslancev od skupno 39 kandidatov na listi.

Volitve pa bodo potekale tudi na OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana, in sicer dne 18. maja 2022 od 8. do 18. ure.

Vsi, ki bodo glasovali osebno na OOZ Sežana morajo s seboj imeti ožigosano glasovnico, ki mu je bila po pošti poslana s strani OOZ Sežana. Praznih glasovnic v fizični obliki na OOZ Sežana NE bo mogoče dobiti.

Kandidat, ki se namerava potegovati za člana skupščine zbornice mora imeti do dneva izvolitve poravnane vse obveznosti iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti do zbornice. V nasprotnem primeru je izločen iz kandidature.

Ker nam ni vseeno v kakšnih gospodarskih pogojih delamo in živimo, želimo imeti ob sebi aktivne in zagnane poslance, saj se bo le na tak način glas obrti in podjetništva širil na lokalno in državno raven. Zato izkoristite svojo pravico, kot član OOZ Sežana in aktivno sodelujte v organih zbornice. Izvoljeni poslanci skupščine boste zastopali interese obrti in podjetništva v naslednjih štirih letih.

Vabljeni!

Kategorija: Dogodki


Jaz tebi!