Katalog

Tržna inšpekcija intenzivno preverja obrtna dovoljenja

| 31. 5. 2016

Obveščamo vas, da tržni inšpektorji v zadnjem času intenzivno in dosledno preverjajo, ali imajo podjetja zahtevana obrtna dovoljenja. Opravljanje dejavnosti brez z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, se v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno šteje za delo na črno. Za ta prekršek je predpisana globa v znesku od 2000 do 26.000 EUR in za odgovorno osebo storilca prekrška v znesku od 520 do 2.600 EUR.

Posebej opozarjamo, da obrtno dovoljenje za eno izmed dejavnosti, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ne pomeni, da so s tem pokrite tudi ostale dejavnosti, ki jih opravlja in se izdano obrtno dovoljenje ne nanaša tudi na njih. Tržna inšpekcija tako pregleduje, ali ima podjetje za vse svoje dejavnosti, ki jih izvaja (npr. tudi če izda za ta dela samo ponudbo), pridobljeno obrtno dovoljenje, za katere je to predpisano. Če ima za določene dejavnosti dovoljenje, za druge pa ne, je podjetje v prekršku in mu grozi izrek visoke globe.

Vabimo vas, da preverite ali imate pridobljeno obrtno dovoljenje za vse dejavnosti, ki jih opravljate in za katere je obrtno dovoljenje potrebno. Za vse dodatne informacije pokličite na 05 73 00 060, Petra Weber, e-pošta: petra.weber@ozs.si.

 

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!