Katalog

Loi Macron – francoska minimalna plača”

| 30. 6. 2016

Nemškemu vzoru predpisa, ki določa minimalno plačo za opravljanje storitev na njihovem ozemlju je sledila tudi Francija. Evropska komisija je tudi v tem primeru že sprožila postopek proti sprejetemu predpisu, saj gre za očitne kršitve pravnih norm EU. Sekcija za promet pri OZS se zavzema, da se področje transporta obravnava povsem ločeno od ostalih storitvenih dejavnostih, kar je tudi že sporočila v Bruselj (predstavljeno tudi evropski komisarki za promet).

Stalno predstavništvo RS pri EU nam je v zvezi s tem predpisom, ki stopi v veljavo 1. julija 2016, poslalo naslednje odgovore na naša vprašanja:

“Na stalnem predstavništvu FR pri EU je 9. 6. 2016 potekala predstavitev novih pravil v zvezi z napotitvijo delavcev v cestnem prometu in formalnosti poročanja, ki jih morajo izpolnjevati prevozniki (predstavitev je v priponki k poročilu).

Nova pravila o izvajanju FR zakona o delovnih razmerjih (Décret no 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports), ki se bodo uporabljala za kabotažo in mednarodni promet (ne pa za tranzit), bodo stopila v veljavo 1. julija 2016.

Kategorija: Promet


Jaz tebi!