Katalog

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) – odlične rešitve za kamnoseke!

| 15. 7. 2016

Državni zbor je sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki prinaša odlične rešitve za kamnoseke! Po dolgih letih prizadevanj za enakopravnejšo obravnavo kamnosekov na slovenskih pokopališčih smo si včeraj zvečer le lahko oddahnili! Državni zbor Republike Slovenije je namreč ob 17.02 uri z le 10 glasovi proti sprejel  ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI (ZPPDej).

OZS in še posebej sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev sta se s predlogi zakona ukvarjala mnogo let. Problematika je bila tako pereča, da je bil pred leti v sekciji ustanovljena posebna delovna skupina, ki se je ukvarjala le z reševanjem tega problema. Mnogo slabih izkušenj naših članov kamnosekov je botrovalo temu, saj jih je bilo vse več, ki sploh niso več smeli opravljati kamnoseške dejavnosti na pokopališčih ali pa so morali plačevati visoke cene soglasij, da so lahko dostopali na pokopališča. Nekateri upravljavci pokopališč so tako (slabo) prakso uveljavljali in ker ni bilo možnosti oporekanja in ugovarjanja temu oz. so bili sprejeti občinski odloki taki, da so omogočali  diskriminacijske pogoje in šikaniranja posameznih kamnosekov, je prenekateri kamnosek ostal brez dela. Tako na OZS beležimo bistven upad kamnosekov v zadnjih 10 letih – še več: nekatere občine in področja Območnih obrtno-podjetniških zbornic so ostale celo brez kamnosekov! Propadle so nekatere kamnoseške družinske firme, v katerih je bilo kamnoseštvo zapisano več rodov! Na OZS in v sekciji cementninarjev, kamnosekov in teracerjev smo prepričani, da sinoči sprejet zakon pomeni konec take kalvarije kamnosekov in možnosti njihove diskriminacije. Prepričani smo, da zakon prinaša pomembne in odlične rešitve za kamnoseke!!! Ta optimizem temelji tudi na uradni obrazložitvi zakona!

Za kamnoseke so najpomembnejše naslednje določbe novega zakona:

 • 4. člen, ki govori o pokopališki redu, navaja, da mora pokopališki red zagotavljati enakopravno obravnavo kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču.
 • 36. člen, ki opredeljuje izdajo soglasij določa:
  • da je pri upravljavcu pokopališča potrebno pridobiti soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij,
  • da pa mora biti soglasje izdano v treh dneh,
  • da cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške izdaje soglasja,
  • tudi, da mora izvajalec za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del in da je ta priglasitev brezplačna.
  • v 58. členu zakon celo določa globo za kršitve teh določb tako za upravljavca pokopališča kot tudi za njegovo odgovorno osebo.
 • V prehodnih določbah zakon določa, da bo začel veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, da takrat prenehajo veljati tudi občinski predpisi na podlagi starega zakona in da morajo občine izdati občinski predpis najkasneje v enem letu od uveljavitve novega zakona.

Pričakujemo, da bo zakon objavljen v Uradnem listu v naslednjih dneh. To tudi pomeni, da je prvič v naši zgodovini zagotovljeno enakopravno obravnavanje kamnosekov, bodisi privatnih bodisi kamnoseštev, ki so ustanovljeni znotraj javnih gospodarskih služb.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana


Jaz tebi!