Katalog

Brezplačna izobraževanja za določene ciljne skupine – NE SPREGLEJTE!

| 27. 7. 2016

Ljudska univerza Koper in Sežana sta v sodelovanju in ob podpori OOZ Sežana kandidirali na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. V kolikor bo kandidiranje na razpisu uspešno, se bodo določene ciljne skupine (zaposleni in samozaposleni, stari nad 45 let in z dokončano največ poklicno izobrazbo – IV. Stopnja) lahko udeležile izobraževanj. Napovedujemo okvirne vsebine, točne termin in program pa bomo objavili naknadno.

1. Računalniško digitalno opismenjevanje 50 urni programi – Do prepoznavnosti podjetja s pomočjo IKT

Vsebina: Internet, Elektronska pošta, E – uprava, Osnove trženja in tržnega komuniciranja, Osnove oblikovanja s pomočjo IKT tehnologije, Načrtovanje sejemske predstavitve (enostavni 3D izris sejemskega prostora z uporabo Google Sketch up, oblikovanje vizualne podobe sejemske predstavitve, učinkovita uporaba elementov vizualne podobe (fotografije, video, CGP, plakati, druga sredstva), upoštevanje načela “manj je več” , Kako pripraviti dober PITCH (osnove retorike: etos, patos, logos,  preverjanje poslovne zamisli s pomočjo modela CANVAS, priprava predstavitve z upoštevanjem osnov oblikovanja, pravil retorike in predstavitve)

2. Knjigovodstvo na računalniku

Vsebina: Seznanitev z računalniškim programom, nastavitev kontov in priprava za kontiranje, vzpostavljanje povezav z drugimi poslovnimi knjigami, Priprava na knjiženje poslovnih dogodkov in knjiženje, dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve, kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve,  zaloge, stroški, prihodki,  naložbe, vrst poslovnega in finančnega izida za zunanje poslovno poročanje,  davek iz dobička, Priprava na zaključevanje poslovnih knjig, Priprava podatkov in poročil za e-pošiljanje na FURS in AJPES.

3. E-trženje in tržno komuniciranje

Vsebina: Internet, Elektronska pošta,  E – uprava, Osnove trženja in tržno raziskovanje, Trženjski splet, instrumente trženjskega spleta (4P, 7P), Tržno komuniciranje s poudarkom na e-trženju (orodja komuniciranja,  zadovoljstvo kupcev, direktni marketing, elektronsko trženje, trženje s pomočjo družbenih omrežij, izgradnja prepoznavnosti na spletu, pomen oblikovanja in fotografije pri trženju na spletu.

4. Fotografiranje in obdelava fotografij

Vsebina: Fotoaparat in pametni telefon, Predstavitev fotoaparata in pametnega telefona,  Rokovanje z digitalnim fotoaparatom in pametnim telefonom, Osnove digitalne fotografije, Osnovne fotografske tehnike, Objekti fotografiranja, Fotografiranje na terenu, Program za obdelavo slik, Urejanje slik, Ustvarjanje fotoalbumov in fotoknjig, Socialna omrežja in objavljanje fotografij.

5. Svet skozi objektiv

Vsebina: Ugotavljanje konkretnih interesov in potreb udeležencev, morebitnega predznanja, pričakovanj, odnosa udeležencev do lastnih veščin, zmožnosti in želje po izboljševanju zmožnosti, razgovor o odnosu do izobraževanja in dela z drugimi v skupini, Razgovor o nastanku slike, svetlobi, pregled posameznih fotoaparatov in individualno ugotavljanje posameznih funkcij fotoaparata in načinov dostopa do njih. Ogled spominske kartice in razgovor o pomenu, vstavljanje spominske kartice. Dodatna oprema in navodila za uporabo. Ogled različnih motivov in razgovor o pomenu svetlobe, formatu zapisa in osnovnih elementih slike, perspektivi prostora, kompoziciji, poudarkih in zlatem rezu. Uporaba nastavitev, nastavitev ločljivosti, ostrine, zaslonke. Izbira formatov. Razgovor o najljubših temah, izbor tem in fotografiranje na terenu (arhitektura, portret, rastline, živali, fotografiranje oseb ali objektov v gibanju, makro fotografija), Pregled fotografij, razgovor o motivih, razlogih za izbor, ocena slike (barve, ostrina, kompozicija, poudarki), pisanje komentarjev k fotografijam, Delo na računalniku, predstavitev enega od programov za obdelavo fotografij, enostavna obdelava, stiskanje slike in shranjevanje. Priprava albuma.

6. Računalniška pismenost za odrasle 60 urni

Vsebina: Temeljna informacijska znanja, Poznavanje računalnika, Izdelava in oblikovanje besedil, Uporaba interneta, Uporaba elektronske pošte.

7. Splošno neformalno izobraževanje 50 urni

Tuji jeziki in slovenščina (tuji jezik po izbiri – angleščina, italijanščina, nemščina, ruščina…….glede na potrebe okolja)

8. Priprave na pridobitev javnoveljavne listine iz znanja slovenščine na osnovni ravni (20 ur)

9. Priprave na NPK Knjigovodja

10. Priprave na NPK Viličarist

11. Priprave na NPK Pomočnik kuharja

Podrobnosti izobraževanj bomo objavili v naslednjih številkah Informatorja in na naši spletni strani. Dodatne informacije pa dobijo zainteresirani tudi na Ljudski univerzi v Sežani, Aljana Resinovič.

Kategorija: Izobraževanje


Jaz tebi!