Katalog

Nadzor inšpektorjev za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

| 2. 8. 2016

Pri Uradu za varno hrano, veterino in varstvo rastlin je Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS zaprosila za nujen sestanek zaradi  nadzora inšpektorjev na terenu, zato vas prosimo, da nam posredujete konkretne primere ravnanja inšpektorjev za katere menite, da bi jih bilo potrebno izpostaviti. Le s konkretnimi primeri lahko pri UVHVVR dosežemo, da bo nadzor bolj objektiven.

Sekcija meni, da je ustrezen nadzor seveda potreben, a se nenehno soočamo z neživljenjskimi zahtevami pri nadzoru, ki se po posameznih regijah zelo razlikujejo. Predvidevamo, da imajo inšpektorji s strani UVHVVR usmeritve oziroma navodila, da se na terenu zagotovi čim bolj enoten nadzor. Žal pa prepogosto ugotavljamo, da so nekatere zahteve regijsko neusklajene.

Posledica nadzora na terenu je nato zaznamovanje gostincev z uvrstitvijo na javni seznam med najhujše kršitelje, zato je zelo pomembno, da je nadzor po vsej Sloveniji enoten in opravljen objektivno.

 

Kategorija: Gostinstvo in turizem


Jaz tebi!