Katalog

Razpis za dolgoročne kredite z garancijami, namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2016

| 23. 8. 2016

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper, Garancijska shema

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 19. 8. 2016, Stran: 1865

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS.

Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 1.098.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini do 50 % skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 549.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

Mestna občina Koper 584.000,00 EUR
Občina Izola 149.000,00 EUR
Občina Piran 180.000,00 EUR
Občina Sežana 169.000,00 EUR
OOPZ Sežana 10.000,00 EUR
Občina Hrpelje – Kozina 6.000,00 EUR
Občina Ilirska Bistrica
SKUPAJ 1.098.000,00 EUR

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje razpisa.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Vlogo za posojilo in garancijo lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih:

  • na spletnih straneh: http://www.rrc-kp.si/ pod rubriko Kreditiranje podjetij;
  • Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, Kontaktna oseba: Irena Cergol, Tel: (05) 663-75-83;
  • Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, Kontaktna oseba: Alberto Manzin, Tel: 041/870-401;
  • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Kontaktna oseba: Vlasta Sluban, Tel: (05) 734-43-62 ali na http://www.ora.si/;
  • Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Kontaktna oseba: Tina Kocjan, Tel: (05) 711-23-10.

Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci tudi na OOZ Sežana, tel. št. 73 00 060.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!