Katalog

Povabilo v Društvo upokojenih obrtnikov in podjetnikov Slovenije

| 29. 8. 2016

V okviru delovanja Civilne iniciative in njenega  odbora  za  ustanovitev Društva, smo dalj časa snovali način,  ki bo UPOKOJENE  IN TUDI ŠE AKTIVNE obrtnike in male podjetnike iz območja njegovega delovanja v: regiji oz. bodoči pokrajini in tudi  čezmejno v Italiji, interesno povezoval in jim omogočil lažji dostop do storitev, kot so: zdravstvene storitve, storitve različnih socialnih služb in storitve, ki bodo povezanim omogočile  ohranjati kar najdlje dobro telesno in duhovno kondicijo; še aktivnim pa pomoč pri promoviranju njihovih proizvodov ali storitev.

Dne 21. 01. 2010 je bila izvedena seja ustanovnega občnega zbora Društva upokojenih obrtnikov in podjetnikov Severne Primorske, ki se je udeležilo 24 ustanovitvenih članov z območja Goriške in na kateri je bil sprejet Statut, po katerem se bo društvo organiziralo in delovalo. Tako  je nastalo društvo, ki je:

                –  prostovoljna, nepolitična,  družbena  asociacija,  organizirana za populacijo  iz  območja  delovanja društva (območje  je razvidno  iz Statuta), ki se  izkazuje  skozi zgodovino  posameznika, da je bil  najmanj 10. let bodisi obrtnik ali mali podjetnik (status: s.p. ali d.o.o.).

Občni zbor je tudi odločil,  da bo društvo  organizirano v prostoru  celotne  SLOVENIJE  in  čezmejno v zamejstvih  kot  enovita  pravna  oseba,  saj  bi  bilo  drobljenje na  manjše  enote  neracionalno  in bi  šibilo organizacijsko moč društva. Bo pa teritorialna organiziranost  društva  po »Območnih odborih« ( praviloma v prostorih, ki jih  sicer  pokrivajo OOZ-ji v Sloveniji), ko bo do nje prišlo,  zadovoljevala tudi po principu  lokalne  koncentracije  interesov na  nivoju  posamezne  občine ali več občin skupaj.

Statut Društva je objavljen na spletni strani OOZ Sežana (rubrika Akti). Vabljeni, da se seznanite s pogoji včlanitve,  preden  podpišete  vlogo  za  včlanitev  v društvo. Vloga za včlanitev je objavljena na spletni strani OOZ Sežana.

Društvo DUPOS  je  bilo  ustanovljeno  21. 01. 2010  in  registrirano  30. 04. 2010  pri  Upravni  enoti  v  Novi Gorici. Pričakujemo  včlanitev  zainteresiranih  upokojenih  in tudi še  aktivnih  obrtnikov in  malih  podjetnikov  iz  vse Severno  Primorske  regije. Močnejši ko bomo, bolj se bo slišal naš glas.

Vaš  interes  za  včlanitev  lahko  posredujete  po e-pošti:  dupos.je@siol.net  ali  po telefonu 041 724 878. Podpisano  izjav s podatki in  članarino  pa  oddajte  tajnici  društva ga. Magda Pavšič na ROTO INOX d.o.o. v Solkanu.

Naslov:  CELOVŠKA CESTA 71, 1000 LJUBLJANA, e-pošta:  dupos.je@siol.net;  številka odločbe UE Nova Gorica: 215-27/2010-4  z  dne: 30. 04. 2010 ;   MATIČNA  ŠTEV.:  4020618;  PRAVNO  ORGANIZACIJSKA ŠTEVILKA: 453;   DAVČNA  ŠTEVILKA:  82160171; transakcijski rač. NKBM NG št: SI56047500001718503 –  spletna stran:  http://d-u.si/dupos/.

Aktualni statut DUPOS

Povabilo v članstvo društva

Pristopna izjava člana društva

Razlogi za ustanovitev društva

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana


Jaz tebi!