Katalog

Vrnitev posojil družbam!

| 30. 8. 2016

8. avgusta lani je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD- 1I), ki v 495. členu določa, da se v premoženje družbe z omejeno odgovornostjo, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 EUR), ne štejejo več posojila družbe:

  • družbeniku,
  • poslovodji ali
  • njegovemu družinskemu članu ali
  • pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih pravic.

Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen in je opredeljen kot prekršek z zagroženimi visokimi globami.

Navedeno pomeni, da mora vsaka d.o.o. v svoji aktivi zagotoviti najmanj 7.500 EUR sredstev –  premoženja, pri čemer se v ta znesek ne morejo šteti posojila dana zgoraj navedenim povezanim osebam, kot je to do lani bilo mogoče. Družbe morajo svoje dejansko stanje aktive uskladiti z zgornjo zahtevo novele ZGD-1l najkasneje do 8. 8. 2016. To pomeni tudi vračanje posojil navedenih oseb, če aktiva d.o.o. ne dosega 7.500 EUR (v ta znesek pa se ne vštevajo navedena posojila). V nasprotnem primeru se zakon lahko tolmači, da je zagrožena visoka globa.

Gre za zakonsko zahtevo glede  ohranitve najnižjega osnovnega kapitala v d.o.o. , katere namen je bil med drugim poseči tudi v prakso dvigovanja najnižjega dovoljenega osnovnega kapitala s transakcijskih računov novoustanovljenih družb z namenom ustanavljanja novih družb in njihovo prodajo fizičnim in pravnim osebam za nekaj 100 EUR.

Zlasti pa je namen, da je v družbi vedno vsaj za znesek minimalnega kapitala premoženja (aktive), namenjenega poslovanju družbe in tudi zaščiti upnikov. Zgoraj navedena posojila se za ta namen ne štejejo med aktivo družbe.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!