Katalog

Spremembe ZDDPO-2N in ZDoh-2

| 30. 8. 2016

Vlada je pripravila predlog sprememb Zakona o dohodku pravnih oseb in Zakona o dohodnin. Bistvene spremembe se nanašajo na:

  • Dopolnitev 33. člena ZDDPO-2 in sicer: »Ne glede na določbo prvega do petega odstavka tega člena, se amortizacija dobrega imena ne prizna kot odhodek«.
  • Vlada predlaga zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s sedanjih 17 % na 19 %.
  • Sprememba lestvice za odmero dohodnine
  • Spremembo dohodninske lestvice
  • Spremembo dohodkovnega praga za dodatno splošno olajšavo
  • Uvedbo posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
  • Nove oprostitve
  • Ostalo

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!