Katalog

Ponovno brezplačno PA usposabljanje mentorjev

| 30. 8. 2016

Po ustnih zagotovilih MIZŠ (uradni sklep še sledi) je konzorcij partnerjev, v katerem sodeluje tudi OZS uspel s prijavo za izvajanje brezplačnih PA usposabljanj mentorjev (delodajalcev in njihovih zaposlenih) v skladu z JR v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«. Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

Do vključno prve polovice 2021 želimo čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo je tudi eden ob pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem , strokovnem in  višjem strokovnem izobraževanju. Seminar pa je tudi ustrezne priprava na pedagoško-andragoški  del mojstrskega izpita.

Skupina za tridnevni (24 ur) pedagoško – andragoški seminar v septembru na OOZ Sežana je zapolnjena. 

Vabimo vse zainteresirane, da izkoristite izjemno priložnost za udeležbo na brezplačnem usposabljanju mentorjev, ki je tudi eden izmed pogojev za verifikacijo učnega mesta. Prijave se zbirajo že za leto 2017 in boste obveščeni o terminih in razporedu, ko bo le-ta pripravljen. Dodatne informacije dobijo zainteresirani pri Suzani Kljun, OZS, 01 5830 574.

Prijavite se pisno s prijavnico.

Progam 3-dnevnega usposabljanja 

 

Kategorija: Izobraževanje


Jaz tebi!