Katalog

Izvedena zelo praktična delavnica »Davčni in računovodski vidik obračunavanja in knjiženja osebnih in drugih prejemkov fizičnih oseb»

| 26. 9. 2016

Zaradi mnogih vprašanj in dilem računovodskih delavcev, ki se ukvarjajo z obračuni in knjiženji osebnih prejemkov, smo organizirali delavnico na temo, kako obračunati in knjižiti najrazličnejše osebne prejemke, ki jih prejemajo zaposlenci. Delavnico smo izvedli v ponedeljek,  19. septembra 2016 s pričetkom ob 10.30. uri na OOZ Sežana. Na delavnici so udeleženci izvedeli vse o:  obračunu plače zaposlencev (bruto plača, dodatki,  prispevki iz in na bruto, bonitete, dohodnina, odtegljaji), regresu za letni dopust, bolniški odsotnosti v breme delodajalca in v breme zavoda, neplačanem dopustu, odpravninah (iz operativnih razlogov, zaradi nesposobnosti, ob upokojitvi), pogodbah civilnega prava (podjemne pogodbe, avtorke pogodbe, pogodbe o prokuri ), začasnem in občasnem delu upokojenih oseb, študentskem delu, izračunih in knjiženju praktičnih primerov.

Seminar je vodila dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah.  Udeleženci so dobili veliko praktičnega in uporabnega znanja.

Program strokovne delavnice se je izvedel v okviru pogodbenih aktivnosti o sofinanciranju projektov pospeševanja malega gospodarstva OOZ Sežana iz sredstev Občin Sežana in Hrpelje-Kozina.

Kategorija: Iz dela zbornice


Jaz tebi!