Katalog

Zaradi neplačnikov ugasne vse več podjetij – NELIKVIDNOST ZARADI PLAČILNE NEDISCIPLINE

| 30. 9. 2016

Plačilna nedisciplina je in bo vedno pestila naše gospodarsko okolje. Ne more je odpraviti še tako dober zakon ali ukrep. V gospodarskih okoliščinah, ki jih je zaznamovala finančna kriza, se z njo srečujemo vsepovsod. Žal ni podjetja, ki se ne bi soočalo z neplačniki pri svojem poslovanju. »Čeprav bi moralo biti pravočasno plačevanje obveznost nekaj samoumevnega, je danes postalo vrlina.« (Brodnik, 2011, 1). Posledice plačilne nediscipline so izredno raznovrstne. Najhuje je, ko privedejo podjetje do brezizhodnega položaja, da ugasne. Ostanejo le dolgovi, zaznamovani z osebnimi neuspehi. Začetna nelikvidnost se namreč skoraj vedno prelevi v čedalje večjo potrebo po zadolževanju. To pomeni nove stroške – ne le obresti, temveč tudi visoke stroške zavarovanj, ki jih zahtevajo banke. Obup lahko privede do zastavitve osebne lastnine, celo svojega doma. Obenem nastajajo nepotrebni in nezaželeni režijski stroški, kot so stroški telefona, poštni stroški, stroški sodnih taks, odvetniški stroški … Zaradi tega podjetje izgublja kondicijo, zaostaja v razvoju, na koncu pa tako rekoč životari. Vso energijo namreč usmeri v neskončno pregledovanje finančnega stanja in v prošnje poslovnim partnerjem po poravnavi obveznosti. Nekoč zdravo podjetje, morda celo gazela, začne na trgu izgubljati svoj položaj, saj ne more več posvečati potrebne pozornosti razvoju in poslovanju, zato propade.

»Število osebnih stečajev na novem rekordu«, se je marca letos glasil zapis v slovenskem finančnem dnevniku Finance.

DEJSTVA:

  • Med 2008 in 2015 je bilo vloženih 12.520 osebnih stečajev. Leta 2014 jih je bilo 4.040, leta 2015 pa že 4.164.
  • Nad pravnimi osebami se je v istem obdobju začelo 5.311 in zaključilo 5.795 stečajev. Samo leta 2014 je stečaj razglasilo 1.169 pravnih oseb, leta 2015 pa 1.240.
  • Od leta 2012 do leta 2015 se je začelo 83 prisilnih poravnav, zaključenih jih je bilo 131.

Čas je denar. Dokazano je, da se s podaljševanjem časa, ki mine od zapadlosti neplačane storitve, večajo tudi stroški, povezani z neplačilom. Manjša se tudi verjetnost, da bo storitev poplačana. Sčasoma namreč lahko neplačnik zaide v še večje finančne težave, ki dokončno onemogočijo poplačilo terjatev. Zdravo podjetje mora zato ukrepati že ob prvih znakih, ki nakazujejo na plačilno nedisciplino in se sistematično soočiti z reševanjem razmer. Več o tem, kako uspešno ukrepati in kdo vam pri tem lahko pomaga, v naslednji številki.

Olga Franca in Daša Bajec Korent

Vir slike: http://www.capital.ba/najveci-problem-privrede-nelikvidnost-i-losi-krediti/

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana


Jaz tebi!