Katalog

Brezplačno PA usposabljanje mentorjev v letu 2017

| 30. 9. 2016

OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za šolstvo in šport  v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«. Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol,  ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

OZS je tri brezplačna PA usposabljanja izvedla že v letu 2016. Med udeleženci so tako delodajalci kot njihovi zaposleni in kandidati za mojstrski izpit, ki so tako pridobili potrebno PA usposobljenost za verifikacijo učnega mesta, za prenos znanja na mlade in sodelavce, kandidati za mojstrski izpit pa so se brezplačno v veliki meri pripravili na 4. del mojstrskega izpita.

V prihodnjem letu OZS načrtuje pet seminarjev in sicer:

  • OOZ Črnomelj, februar 2017,
  • OOZ Litija, marec 2017,
  • OOZ Krško, april 2017,
  • OOZ Ravne na Koroškem, september 2017,
  • OOZ Škofja loka, oktober 2017.

Vse aktualne informacije, termine in lokacije ter prijavnice za seminarje v letu 2017 bodo objavljena na spletni strani OZS in tudi OOZ Sežana.

Dodatne informacije na OZS: Suzana Kljun, 01/5830 574, Janja Meglič , 01/5830 527.

Vir slike: http://www.cpu.si/dogodki/paum-prdagosko-andragosko-usposabljanje-mentorjev/

Kategorija: Izobraževanje


Jaz tebi!