Katalog

Pomembne novosti za podjetja, ki imajo začasno dovoljenje za čezmejni prevoz odpadkov v Italiji

| 2. 11. 2016

Od leta 2011 predvideva italijanska zakonodaja obveznost vpisa v poseben seznam za podjetja, ki se ukvarjajo s čezmejnim prevozom odpadkov v Italiji. Ker še niso bili določeni pogoji za dokončen vpis, so podjetja, ki so za to zaprosila, pridobila začasno dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti na italijanskem ozemlju.

S 15. Oktobrom 2016 sta v veljavo stopili novi odločbi italijanskega Ministrstva za okolje in od takrat dalje imajo vsa podjetja, ki imajo začasno dovoljenje za čezmejni prevoz odpadkov, 120 dni časa, da uredijo svoj vpis. Po tem roku bodo podjetja, ki vpisa ne bodo imela urejenega, avtomatično izrisana iz seznama čezmejnih prevoznikov odpadkov in ne bodo mogla več opravljati te dejavnosti v Italiji.

Za dodatne informacije lahko pokličete na 05 73 00 060 (Petra Weber)

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Promet


Jaz tebi!