Katalog

Kabotaža – Italija – nove zahteve

| 21. 11. 2016

Najprej naj Vam povemo, da italijanske stanovske organizacije prevoznikov čakajo na uradno okrožnico Ministrstva za promet (to je v italijanščini “Ministero dei Trasporti”), ki bo utemeljila, kako se bodo novi predpisi o čezmejni napotitvi delavcev izvajali v sektorju prevoznikov.

Zakonodajni odlok št. 136/2016 določa namreč, da se glede prevoznikov predpisi aplicirajo tudi za primere kabotaže (v italijanščini “cabotaggio”) v skladu s tretjim poglavjem Uredbe ES št. 1072/2009 (tovorni promet) in petim poglavjem Uredbe ES št. 1073/2009 (prevoz potnikov).

Člen št. 1, peti odstavek, zakonodajnega odloka št. 136/2016 se v italijanščini glasi tako:

»Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009«.

Novi predpisi in obveznosti pridejo torej v poštev v primeru kabotaže.

Skratka, v tem primeru morajo prevozniki spoštovati predpise in izpolniti administrativne obveznosti kot vsako drugo podjetje, ki napoti delavce v Italijo in katere smo Vam orisali v našem prejšnjem dopisu. Če na kratko povzamemo so to:

  1. minimalni pogoji, ki jih mora podjetje nuditi napotenemu delavcu in ki so, na primer, minimalna plača, delovni urnik, letni dopust itd. (le ti pridejo v poštev samo za dela, ki trajajo več kot osem dni z izjemo gradbeništva);
  2. obvezno sporočilo o napotitvi Ministrstvu za delo, ki bo treba javiti vsaj 24 ur pred začetkom vsakega dela (od 26.decembra dalje);
  3. hranjenje dokumentacije o napotitvi (obvezno prevedene v italijanščino) za vsaj dve leti od zaključka del;
  4. obvezno imenovanje referenta v Italiji.

Kar se tiče predpisa o hranjenju dokumentacije o napotitvi (npr.: pogodbe o zaposlitvi, plačilne listine, potrdilo o dejanskem plačilu plač, potrdila o vpisu delavca v ZSSS, obrazec A1 itd.), bo ta omogočila, da bodo lahko inšpektorji v primeru kontrole preverili, ali je podjetje spoštovalo minimalno plačo, delovni urnik, letni dopust in druge minimalne pogoje, ki jih predvideva zakonodajni odlok št. 136/2016 za napotene delavce.

Glede na zgorajnavedene informacije, ostajamo na razpolago za katerokoli obrazložitev in Vas lepo pozdravljamo.

Kategorija: Promet


Jaz tebi!