Katalog

Storitve avtovleke na AC/HC – Obvestilo DARS

| 8. 12. 2016

Da ne bi prihajalo do ekstremno visokih zaračunavanj odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtocest (AC) in hitrih cest (HC) je DARS na podlagi javnega poziva sklenil pogodbe z zunanjimi izvajalci ter sprejel cenik z določenimi najvišje dovoljenimi cenami storitev.

Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali je razdeljeno na pet teritorialnih sklopov – območij nadzornih centrov DARS:

  • sklop št. 1 – Regionalni nadzorni center Kozina: AMZS d. d., Asistence Coris d. o. o., Avtovleka Jerneja Kopitar s. p.;
  • sklop št. 2 – Regionalni nadzorni center Ljubljana: AMZS d. d., Asistence Coris d. o. o., Avtovleka Jerneja Kopitar sp
  • sklop št. 3 – Nadzorni center Hrušica: AMZS d. d., Junik-M d. o. o.;
  • sklop št. 4 – Regionalni nadzorni center Vransko: AMZS d. d., Enes Draganović s. p., Žonta d. o. o.;
  • sklop št. 5 – Regionalni nadzorni center Slovenske Konjice: AMZS d. d., Avtovleka KUK d. o. o. Enes Draganović s.p

Pogodbeni izvajalci storitve odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali opravljajo z vozili z oznako (nalepko zunaj) POGODBENIK DARS.

Na vseh petih sklopih so izbrani izvajalci storitve dolžni zagotavljati 24-urno dosegljivost vseh 365 dni v letu. Odzivni čas od sprejeta klica s strani nadzornega centra DARS do prihoda izvajalca na kraj dogodka je omejen do 45 minut za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase (NDM) in do 90 minut za vozila nad 3,5 tone NDM.  Izjema je predor Karavanke, za katerega mora ponudnik zagotavljati odzivni čas 25 minut za vozila do 3,5 tone NDM in 25 minut nad 3,5 tone NDM.

Pogodbeno razmerje z izbranimi izvajalci je sklenjeno za časovno obdobje pet let, oziroma do spremembe zakonodaje, ki bo zahtevala drugačno ureditev, oziroma do izbire koncesionarja za izvajanje storitev, ki so bili predmet javnega poziva – odvisno od tega, katera od treh navedenih možnosti bo nastopila prej.

V primeru, da je na avtocesti ali hitri cesti zaradi ogrožanja ostalih udeležencev potrebno nemudoma odstraniti oviro z avtocest in hitrih cest, da je potrebna pomoč na cesti ali delo z avtodvigali, mora pogodbenega izvajalca tovrstne storitve poklicati nadzornik prometa iz pristojnega nadzornega centra DARS. Uporabnik avtoceste ali hitre ceste, ki potrebuje tovrstno pomoč, naj pokliče operaterja v Prometno-informacijskem centru (PIC), na kratko telefonsko številko 1970.

V določenih primerih, ko pokvarjena oz. ustavljena osebna vozila, ki obstanejo na odstavnem pasu cestišča ali v odstavni niši, bistveno ne ogrožajo ostalih udeležencev v prometu, bo prvenstveno za odvoz vozila lahko še naprej  poskrbel voznik vozila s klicem asistenčne ali druge avtovleke po svoji izbiri (lastna organizacija odvoza). Vozilo mora biti v primeru odstranitve v lastni organizaciji odstranjeno z avtoceste ali hitre ceste v dveh urah, sicer ga bo na stroške voznika odstranil upravljavec avtoceste. Če voznik nima možnosti izvedbe odvoza vozila v lastni organizaciji, bo odvoz njegovega vozila prav tako organiziran s strani upravljavca avtoceste (klic na 1970).

Vir: DARS

dars

Kategorija: Promet


Jaz tebi!