Katalog

Uredba št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom

| 8. 12. 2016

Na področju označevanja živil (splošnega označevanja predpakiranih živil in označevanja hranilne vrednosti živil) je novost Uredba št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, ki združuje in posodablja obstoječo zakonodajo na področju označevanja živil.

Uredba bo vstopila v veljavo 13. decembra 2016. Vključuje obvezno in prostovoljno navajanje informacij o živilih ter omogoča opredelitev določenih ukrepov tudi na nacionalni ravni. Je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V uredbi so predpisane najmanjša velikost črk za navedbo obveznih podatkov na označbi (≥1,2 mm) in izjeme za pakiranja, katerih največja površina je 80 cm2 (najmanjša velikost črk ≥0,9 mm), natančno je opredeljena odgovornost posameznih nosilcev živilske dejavnosti pri označevanju, alergene snovi na seznamu sestavin morajo biti poudarjene s pisavo, ki se jasno razlikuje od preostalega seznama sestavin, označevanje alergenov je obvezno tudi za nepredpakirana živila.

Novost uredbe je obvezno označevanje hranilne vrednosti – energijske vrednost, količine maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli, ki je za potrošnika pomembna informacija, na podlagi katere lahko izbiro živil na trgu prilagodi svojim potrebam in željam

Označevanje alergenov na predpakiranih živilih:

Vsa predpakirana živila morajo imeti v seznamu sestavin obvezno poudarjeno označen alergen iz Priloge II Uredbe. To je obveznost tudi dobaviteljev, da na seznamu sestavin obvezno označijo alergene. V kolikor ne morete z zagotoviti, da v proizvodih ni alergena, primer navzkrižne kontaminacije, ko lahko pride do »onesnaženja« z alergenom v samem tehnološkem postopku npr. uporaba iste posode ali delovnega pulta, priporočamo da pod seznamom sestavin navedete možne alergene »LAHKO VSEBUJE…

Označevanje alergenov na nepredpakiranih živilih:

pri nepredpakiranih živilih ni potrebno navajati seznama vseh sestavin, obvezna pa je navedba alergenov in sicer z besedilom »VSEBUJE:…« Kot pomoč lahko uporabite Osnutek smernic za obvladovanje in označevanje alergenov v gostinskih obratih (navedeno spodaj). Enako kot za predpakirana živila in sicer v kolikor ne morete z zagotoviti, da v proizvodih ni alergena, primer navzkrižne kontaminacije ko lahko pride do »onesnaženja« z alergenom v samem tehnološkem postopku npr. uporaba iste posode ali delovnega pulta, priporočamo, da navedete LAHKO VSEBUJE…

Datum minimalne trajnosti in datum uporabe: Pri živilih, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva in lahko zato po krajšem obdobju predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje ljudi se uporablja »PORABITI DO…« (npr. meso).

Uredba 1169/2011 ne prepoveduje prodaje živil po preteku datuma minimalne trajnosti in se uporablja “UPORABNO NAJMANJ DO …”

Drugih oblik datuma (npr. datum pakiranja) po uredbi ni potrebno navajati.

Živila, ki so bila dana v promet in označena do 13. decembra 2014 in niso v skladu z zahtevami Uredbe, se lahko tržijo do odprodaje zalog, medtem ko sama embalaža ni več uporabna po 13.12.2014.

Obvezna označba hranilne vrednosti – od 13. decembra 2016, v kolikor je želja, da je označena hranilna vrednost jo je potrebno od 13.12.2014 označevati po novi Uredbi, v nasprotnem primeru jo ni potrebno navajati do konca leta 2016.

Poudarek na izobraževanju je bil, da se kot obvezni podatek neto količina živila, nikakor ne navaja »teža«. Navaja se bodisi količina, bodisi neto ali samo merska neto npr. 100g, nikakor teža.

Kategorija: Gostinstvo in turizem


Jaz tebi!