Katalog

Na OOZ Sežana smo v letu 2016 za vas organizirali

| 6. 1. 2017

Spoštovane članice in člani!

Še enkrat bi želeli izkoristiti priložnost in vam v letu 2017 zaželeti sreče, zdravja ter uspehov. Pred nami je novo leto, tudi tokrat polno novih izzivov. Skupaj z vami bomo premagovali ovire in se veselili skupnih zmag.

Kaj smo v preteklem letu skupaj doživeli in koliko različnih znanj je bilo pridobljenih smo strnili v krajši kronološki pregled. Poskrbeli smo za zdravje na delovnem mestu, osvežili znanje nekaterih računalniških programov, se predstavili na različnih sejmih, učili smo se tujih jezikov, se posvetili tematiki s področja davkov, marketinga in sodelovali na različnih prireditvah:

Uravnavanje stresa s prehrano in skrb za kožo v hitrem tempu poslovne ženske (Simone Godina) (13.1.)

Na OOZ Sežana smo leto 2016 začeli s skrbjo namenjeno poslovnim ženskam. Na seminarju »Uravnavanje stresa s prehrano in skrb za kožo v hitrem tempu poslovne ženske« nam je gospa Simone Godina predavala, kaj ženske lahko same naredimo za boljše počutje, kako v hitrem tempu poskrbimo za ustrezna hranila za naše telo, o utrujenosti kot posledici neustrezne prehrane, in o tem, kako si enostavno lahko pomagamo do več energije in zdravega videza kože, s pomočjo narave in znanosti.

Računalniški tečaj Excel – napredni

Poznavanje računalniških programov je nadvse pomembno saj se z različnimi programi srečujemo tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju. Eden bolje uporabljenih je vsekakor Excel. Z namenom spoznati ta nadvse priročen program ter njegove funkcije, smo na OOZ Sežana pripravili dvodnevno računalniško izobraževanje, kjer so udeleženci pridobili veliko novih in uporabnih znanj kako Excel spretno uporabljati.

Strokovni seminar LOOK&LEARN z Michaelom Kontos-om je OOZ Sežana, v sodelovanju z ostalimi zbornicami, organizira dogodke, seminarje, na katerih imajo naši člani pri udeležbi posebne ugodnosti. Eden takih je bil tudi strokovni seminar LOOK&LEARN z Michaelom Kontosom, ki je na modelih prikazal najbolj uporabljene moške tehnike striženja, tako klasične, kot tudi trendovske.

Delavnica »Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni«

Na delavnici »Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni« s finančno podporo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so se udeleženci naučili, kako pravilno stojimo, hodimo, dvigujemo bremena in kako si poenostavimo stoječe delo. Spoznali so sklope vaj s katerimi poskrbimo za zdrave sklepe in elastičnost mišic, izboljšamo skeletno – mišično koordinacijo, preprečujemo poškodbe in stimuliramo centralni in periferni živčni sistem. Zanimivost prikazanih vaj je bila v tem, da lahko te vaje izvajamo tudi med samim delom in tako poskrbimo za svoje zdravje in dolgoročno boljše počutje.

Seminar »Novosti ZGD-1 in SRS

Z 8.8. 2015 je stopila v veljavo novela Zakona o gospodarskih družbah -ZGD-1l (Ur.l. RS št. 55/2015), ki je za samostojne podjetnike, podjetja, člane organov vodenja ali nadzora prinesla kar nekaj sprememb. Novela ZGD-1I je občutno posegla tudi v področje bilančno – računovodskega prava, pri čemer je imel poseg podlago v predpisih EU. Posledično je bila potrebna obvezna sprememba Slovenskih računovodskih standardov, usklajenih z določbami novele ZGD-1l. Na seminarju »Novosti ZGD-1 in SRS, ki je februarja potekal v prostorih OOZ Sežana, so udeleženci prisluhnili koristnim vsebinam, kot so: omejitve ustanavljanja družb, odpiranja s.p.-ja in pridobitve statusa družbenika; poskus omejitve veriženja podjetij za nepoštene namene; nova pravila glede poimenovanja podjetij; sprememba meril za razvrščanje družb po velikosti; prenova kazenskih določb, ter pridobili mnoge druge pomembne informacije.

Seminar »Davčni obračun za leto 2015«

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujema z dejanskim stanjem. Na seminarju »Davčni obračun za leto 2015« so udeleženci poslušali o: internih aktih in predpisih ter kontroli evidentiranih poslovnih dogodkov, davčno priznanih, nepriznanih in delno priznanih prihodkih in odhodkih ter inventurnih razlikah, o davčnih vidikih stroškov dela, pogodbah civilnega prava in bonitetah zaposlenih, o davčnih olajšavah za leto 2015 in njihovem prenosu ter pokrivanju davčne izgube in prenosu nepokrite izgube.

Seminar »Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja d.o.o.?«

Prvi dan meseca marca je na OOZ Sežana potekala peturna delavnica z zelo zahtevno vsebino “Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja d.o.o.”. Predavateljica gospa Milica Gostiša je predstavila udeležencem seminarja, kakšni so možni drugi prenosi sredstev oblikovanega dobička lastnikom v zasebno sfero in dajatve, prodajo lastniškega deleža, zapiranje podjetja d.o.o. po skrajšanem postopku, umik družbenika iz kapitalske družbe d.o.o., podaritev lastniškega deleža družinskim članom.

HACCP

V mesecu marcu in mesecu novembru sta bila izvedena usposabljanja HACCP za gostince in živilce ter Predstavitev aktualnih razpisov (iz Slovenskega podjetniškega sklada ter predstavitev EU razpisov ter Občinske spodbude za zaposlovanje in samozaposlitev v novi finančni perspektivi 2016-2020).

Dan za zdravje zaposlenih – stres in sproščanje ter meritve gleženjskega indeksa

Ker se zavedamo zdravja zaposlenih, smo na OOZ Sežana v okviru projekta Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih organizirali delavnico »Dan za zdravje zaposlenih – stres in sproščanje ter meritve gleženjskega indeksa«. Teoretični del je bil namenjen spoznavanju posledic vsakodnevnega, dolgo trajajočega stresa in o tem zakaj ter predvsem kako z njim upravljati, kako se na delovnem mestu sprostiti, ter o pozitivnih učinkih meditacije. Na praktičnemu delu pa smo odkrivali različne tehnike sproščanja in dihanja. Z akupresuro smo stimulirali akupunkturne točke in tako vplivali na pretok energije in delovanje notranjih organov. Vsa naučena orodja se lahko izvajajo kjerkoli, tudi na delovnem mestu, saj hitro razbremenijo napete dele telesa, umirijo um in vplivajo na koncentracijo ter povečajo našo učinkovitost in kreativnost. Seznanili smo se tudi s postopkom meritve gleženjskega indeksa, ki je osnovna presejalna preiskava, s katero odkrivamo zožitve ali zapore arterij na nogah.

Delavnica Optimizacija delovnih procesov v kuhinji

V pizzeriji Etna v Divači se je sredi marca odvijala delavnica »Optimizacija delovnih procesov v kuhinji«. Udeleženci so se seznanili s praktičnimi nasveti, kako skrajšati delovne operacije, maksimalno izkoristiti kapacitete in kako prihraniti energijo. Predstavljeni so bili načini optimizacije zalog surovin in nabave surovin, ki se zagotavlja s planiranjem in pripravo ravno toliko jedi, kot je določena dnevna količina iz prodajne analize, upoštevanjem količin surovin, ki so določene z recepti in dnevnim spremljanjem porabe glavnih surovin ter beleženjem minimalnih zalog. Delavnica je bila obogatena še s konkretnimi primeri izpod rok Igorja Peressona, ki je z uporabo kreativnih tehnik kuhanja prikazal nove dimenzije na krožniku.

»Okrepimo svojo prodajo«

V aprilu smo prisluhnili predavanju »Okrepimo svojo prodajo«, saj se vsak podjetnik sam ali preko svojih zaposlenih ukvarja s prodajo in strankami. Najpogostejša vprašanja, ki se pri tem pojavijo, so: kdo so naše idealne stranke, takšne, ki ne sprašujejo samo po nizki ceni? Kako oz. v čem smo (lahko) boljši od konkurence? Kako z ustrezno komunikacijo (vsebinski marketing) doseči potencialne stranke? Na ta in mnoga druga vprašanja nam je odgovarjal strokovnjak Robi Rodman, ki je več let delal kot vodja prodaje v podjetju z mednarodnimi strankami.

Delavnica »Poživimo se!«

V spomladanskem vzdušju je bila meseca maja izvedena tretja delavnica namenjena boljšemu počutju na delovnem mestu: »PoŽIVImo se!«. Naučili smo se, kako ostati sveži, aktivni in učinkoviti med delovnim časom in preko celega dne. Spregovorili smo o sami opremljenosti delovnega okolja, primerni višini mize in stola, kakšna je ustrezna svetloba in kako učinkuje na našo produktivnost in ustvarjalnost. Naučili smo se vaj za razgibavanje obremenjenih delov telesa in primernega dihanja. Z akupresuro smo stimulirali akupunkturne točke, ki predstavljajo stikala na našem energetskem sistemu in jo uporabljamo, ko se moramo na hitro osvežiti, skoncentrirati ali umiriti.

Delavnica »Podjetništvo – priložnost samozaposlitve«

OOZ Sežana je v sodelovanju z Občino Hrpelje-Kozina izvedla delavnico »Podjetništvo – priložnost samozaposlitve«, ki se je odvijala v prostorih Občine Hrpelje-Kozina. Namenjena je bila predvsem mladim, potencialnim podjetnikom in brezposelnim osebam. Vsebina delavnice je bila nadvse zanimiva in udeleženci so bile predstavljene vsebine, kot so: preveritev poslovne ideje, opredelitev primernih statusnih oblik podjetij, pregled razpisne dokumentacije Javnega razpisa za spodbujanje zaposlovanja v Občini Hrpelje-Kozina, predstavitev storitev na VEM točki in še veliko več.

Priložnosti in pasti pri čezmejnem poslovanju slovenskih podjetij v Italiji in na Hrvaškem

Konec meseca maja je OOZ Sežana v sodelovanju z OOZ Izola, Koper, Piran in s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta, v okviru Primorskega sejma, organizirala posvet o čezmejnem poslovanju v Italiji in na Hrvaškem. Posvet, namenjen spoznavanju administrativnih postopkov, ki se od države do države zelo razlikujejo, je obiskalo 25 udeležencev, podjetnikov iz Obalno-kraške regije.

Tehnologija 3D tiskanja Sežanskega podjetja DRM d.o.o. predstavljena v prostorih Generalnega konzulata v Celovcu

V začetku junija se je v prostorih Generalnega konzulata RS v Celovcu predstavilo sežansko podjetje DRM d.o.o. z novim programom AzureFilm. Z njim vztrajno prodira na širše mednarodne trge. Proizvajajo 3D tiskalnike, ki danes predstavljajo nove razsežnosti, saj z njimi lahko natisnemo tako rekoč vse kar si zamislimo. Podjetje se je predstavilo v okviru programa internacionalizacije, ki smo ga na OOZ Sežana predvideli poleg sejemskih aktivnosti.

Enodnevni ogled festivala pršuta San Daniele

Prav tako junija, je OOZ Sežana, v okviru pogodbenih aktivnosti o sofinanciranju projektov pospeševanja malega gospodarstva, za Sekcijo gostincev in živilcev organizirala strokovno ekskurzijo v San Daniele del Friuli, kjer si je 16 gostincev in živilcev udeležilo tradicionalnega Festivala pršuta. Po ogledu znane  pršutarne Arbea, je sledila degustacija. Kasneje so se sprehodili še mimo številnih stojnic ter občudovali staro mestno jedro.

DOTIK ZVEZD  -Grad Socerb

OOZ Sežana je kot sponzor in podpornik sodelovala na modno-kulturnem dogodku »Dotik zvezd«, ki se je odvijal na gradu Socerb na prvi julijski večer. Svoje kreacije so predstavili številni modni oblikovalci oblačil in modnih dodatkov, med njimi so bili tudi nekateri člani OOZ Sežana.

Delavnica: Urejanje odnosov v delovnem okolju skozi praktične primere

Da so dobri odnosi med sodelavci temelj uspešnega podjetja, smo spoznavali na delavnici »Urejanje odnosov v delovnem okolju skozi praktične primere«. Nihče si ne želi konfliktov med sodelavci. Želimo jih preprečiti. Če pa se pojavijo, jih moramo čim prej in čim bolj temeljito razrešiti. Res pa je, da prav v konfliktnih situacijah pokažemo svojo pravo naravo. Kot vodja, sploh pa kot direktor podjetja, je potrebno to svojo naravo ‘obdelati’ in jo kultivirati, kar smo se na delavnici tudi naučili. Tako lahko zaposlenim  pomagamo reševati njihove težave, hkrati pa jim ponudimo svetel zgled pravega vedenja.

Ulica obrti in podjetništva

27. avgusta so se v okviru praznika Občine Sežana,v športnem parku, predstavili obrtniki in podjetniki v sklopu dogodka »Ulica obrti in podjetništva«. Obiskovalci so si lahko ogledali raznoliko ponudbo izdelkov iz blaga, unikatne lesene izdelke, električna orodja, športne aktivnosti, ponudbe zavarovanj ter druge obrtniške dejavnosti.

Promocija deficitarnih in obetavnih poklicev

Po nekajletni prekinitvi je OOZ Sežana, ob podpori Občine Sežana, Občine Hrpelje-Kozina, Občine Divača in Občine Komen, ponovno izvedla projekt »Promocija deficitarnih in obetavnih poklicev«. Dogodek se je odvijal 15. septembra v Botaničnem vrtu v Sežani, udeležilo pa se ga je kar 180 učencev devetih razredov iz osnovnih šol: Hrpelje-Kozina, Divača, Komen, Dutovlje in Sežana. Poklice so predstavljali dijaki in profesorji srednjih šol, in sicer Srednja tehniška šola Koper, Srednja šola Izola, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Šolski center Nova Gorica, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Srednja gradbena in geodetska šola Ljubljana, Srednješolski center Postojna, Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola Sežana, sodeloval je tudi Zavod za zaposlovanje, OS Koper, Urad za delo Sežana. Poleg predstavnikov srednjih šol so pri predstavitvi poklicev sodelovali tudi posamezni delodajalci in sicer Nevenka Devčič iz Estetsko – medicinskega centra Lara in podjetje AzureFilm d.o.o. iz Sežane. Ob uvodu je osnovnošolce in njihove spremljevalce, srednješolce, profesorje in zbrane goste nagovoril predsednik OOZ Sežana, Jernej Bortolato in v imenu kraško – brkinskih občin županja Občine Hrpelje – Kozina, Saša Likavec Svetelšek.

Davčni in računovodski vidik obračunavanja in knjiženja osebnih in drugih prejemkov fizičnih oseb (19.9)

Delavnico »Davčni in računovodski vidik obračunavanja in knjiženja osebnih in drugih prejemkov fizičnih oseb« smo v septembru organizirali zaradi mnogih vprašanj in dilem računovodskih delavcev, ki se ukvarjajo z obračuni in knjiženji osebnih prejemkov. Na delavnici so udeleženci izvedeli vse o: obračunu plače zaposlencev (bruto plača, dodatki, prispevki iz in na bruto, bonitete, dohodnina, odtegljaji), regresu za letni dopust, bolniški odsotnosti v breme delodajalca in v breme zavoda, neplačanem dopustu, odpravninah (iz operativnih razlogov, zaradi nesposobnosti, ob upokojitvi), pogodbah civilnega prava (podjemne pogodbe, avtorke pogodbe, pogodbe o prokuri ), začasnem in občasnem delu upokojenih oseb, študentskem delu, izračunih in knjiženju praktičnih primerov.

Marketinška delavnica: Kako poiskati nove kupce?

Marketinško delavnica: »Kako poiskati nove kupce?« je vodil energičen in ambiciozen strokovnjak za prodajo Robert Andolšek. Izobraževanje smo izvedli v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.

Brezplačno pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev

OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za šolstvo in šport v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«. Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci). V letu 2016 je OZS izvedla že tri brezplačna PA usposabljanja. Med udeleženci so tako delodajalci kot njihovi zaposleni in kandidati za mojstrski izpit, ki so tako pridobili potrebno PA usposobljenost za verifikacijo učnega mesta, za prenos znanja na mlade in sodelavce, kandidati za mojstrski izpit pa so se brezplačno v veliki meri pripravili na 4. del mojstrskega izpita.

Delavnica: Jedi iz divjačine

Divjačina postaja vedno bolj priljubljena alternativa tradicionalnim oblikam mesa, predvsem zaradi svoje sestave (manj maščob, več mišičnega tkiva) in tudi okusa. Ravno zato smo za člane gostinske in živilske sekcije organizirali delavnico »Jedi iz divjačine«, ki je potekala v gostilni Kobjeglava v Štanjelu. Sestavljena je bila iz teoretičnega dela, kjer so udeleženci poslušali o zorenju in možnosti odkupa divjačine in praktičnega dela, v katerem je sledil prikaz uporaba surovega, divjačinskega mesa v kulinariki in priprava divjačine kot t.i. »lažje hrane«.

Delavnica: Kako učinkovito predstaviti podjetje?

Na seriji treh delavnic v mesecu oktobru smo se učili, kako »Učinkovito predstaviti svoje podjetje?«. Na treh srečanjih smo bili praktično naravnani, spoznali smo osnovne zakonitosti javnega nastopanja in priprav na nastopizvedli vaje za odpravljanje treme, govorne vaje ter sam nastop. Dotaknili smo se retorike, njenega pomena in namena, kako do jasnega, kratkega in konkretnega izražanja, kaj storiti, ko je treba govor improvizirati in dobili še mnoge druge koristne nasvete.

Valorizacija jedi z lokalnimi sestavinami (

Sekcija gostincev in živilcev OOZ Sežana, v okviru Festivala Brkinske sadne ceste je v ponedeljek, 10. oktobra, organizirala delavnico »Valorizacija jedi z lokalnimi sestavinami«. Delavnica, ki je bila sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela je bila namenjena gostincem in živilcem in je zajemala predstavitev filozofija kuhinje ter povezovanje s teritorijem, pomenom teritorija v sami kuhinji, inspiracijo, doživljanje kulinarike in kuhinje, sledenje in pomen spremljanja trendov tujih kuhinj. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na pomembno podporo, ki jo je potrebno nuditi domačim, lokalnim dobaviteljem, saj nam le ti zagotavljajo kakovost lokalnih surovin. Delavnica je bila obogatena tudi s konkretnimi primeri Chefa Marka Pavčnika.

Sejem: Sposaexpo

Sejmi so odlična priložnost, da obrtniki in podjetniki svoje storitve in izdelke predstavijo širšemu občinstvu. Eden takšnih je bil tudi sejem Sposaexpo, v Gorici, ki se je odvijal 15. in 16. oktobra. Razstavljavci so se na sejmu predstavili v vintage stilu pod skupnim sloganom »Poroka na Krasu«. Čudovite in edinstvene poročne kreacije je predstavila Tjaša Škapin (Atelje Tjaša), Simo Komel je kot predstavnik gostinske ponudbe zastopal gostilno Kobjeglava in grad Štanjel, ki je priljubljena lokacija za poroke na Krasu. Grafične storitve sta na sejmu zastopala kar dva ponudnika, in sicer Borut Terčon iz Studia Terčon ter Samo Brajdih iz Grafičnega ateljeja Brajdih. Nadarjena oblikovalka Tjaša Brajdih (Unikatiasha) pa je na ogled postavila svoj unikatno izdelan nakit.

Prodaja prehrambnih produktov na italijanskem trgu

Vsi, ki bi svoje prehrambne izdelke želeli prodajati v sosednji Italiji, so bili v novembru vabljeni na srečanje z predstavniki vidnejših trgovskih verig, kot na primer Coop, Despar, Conad, iz Furlanije Julijske krajine, Veneta in Trentina Alto Adige. Na tem srečanju smo s sogovorci govorili o italijanskem trgu, marketingu in predstavitvi izdelkov in tudi o vidnosti na prodajnih mestih in o cenah.

Zorenje mesa

V okviru programa dela Sekcije gostincev in živilcev Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana za leto 2016 je bila 14. novembra organizirana delavnica o »zorenju mesa«, ki je potekala v gostilni Kobjeglava v Štanjelu. Delavnico je vodil strokovnjak s področja zorenja mesa, gospod Janez Kodila. Blagovna znamka Kodila je na slovenskem trgu dobro poznana, so tudi ponosni lastniki 4 certifikatov za kakovost. Udeleženci so v teoretičnem delu pridobili dodatna znanja o zorenju mesa. V praktičnem delu delavnice pa so zorjeno meso tudi okusili. Simo Komel, lastnik Gostilne Kobjeglava, ki v svoji modernizirani kraški kuhinji stremi k filozofiji 0km, pa je s posebno pozornostjo na okusih poskrbel, da so bili vsi kosi zorjenega mesa izvrstno pripravljeni.

Srečanje obrtnikov in županov kraško-brkinskih občin

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, v sodelovanju z Občino Sežana, je 4.11., v Kosovelovem domu Sežana, organizirala že tradicionalno podelitev jubilejnih in posebnih priznanj. Letošnje zaključno srečanje članov smo obeležili malo drugače; aktivno in usmerjeno v dialog za prihodnost. V želji, da bi lokalno okolje slišalo glas malega gospodarstva, smo z župani občin Krasa in Brkinov odprli razpravo. Okrogla miza z naslovom »Izzivi gospodarstva in razvojne priložnosti« je bila možnost, da je k razvojnim strategijam občin in njihovim usmeritvam na področju gospodarstva vsak dodal svoj pogled. Udeleženci srečanja so imeli priložnost, da so s svojimi predlogi in pobudami aktivno sodelovali v razpravi. Po zaključku okrogle mize se je pričel drugi del prireditve, kjer je tudi letos Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana podelila jubilejna priznanja obrtnikom in podjetnikom, ki beležijo 10, 20 in 30 let delovanja. Podeljena pa so bila tudi častna odlikovanja in priznanja, ki jih zbornica podeljuje z namenom nagrajevanja in nadaljnje spodbude, kot zahvalo za aktivno udejstvovanje in delovanje v zbornici ter za dosežke na področju razvoja v obrti in podjetništvu. Letos je bilo skupno 31 prejemnikov jubilejnih priznanj. Vsem dobitnikom priznanj še enkrat iskreno čestitamo.

Obvezno označevanje hranilne vrednosti živil obvezno od 13.12.2016 dalje

Na področju označevanja živil je novost Uredba št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, ki združuje in posodablja obstoječo zakonodajo na področju označevanja živil. Uredba je v veljavo vstopila 13.12.2016. Na izobraževanju namenjenemu tej temi smo pozornost namenili kako pravilno označiti hranilne vrednosti za pred-pakirana živila,vključno z energijsko vrednostjo, količino maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli, kar so za potrošnika pomembne informacije, na podlagi katerih lahko izbiro živil na trgu prilagodi svojim potrebam in željam. Predstavniki podjetja Carpe Diem d.o.o. so na izobraževanju predstavili poseben program, ki izračuna hranilno vrednost iz sestavljene recepture ter tiska nalepke in nam tako nudi takojšen vpogled kateri izdelki vsebujejo neko surovino ali alergen.

Na OOZ Sežana organiziramo seminarje in delavnice namenjene posameznim sekcijam (na primer redno usposabljanje voznikov) in takšne, ki so namenjene splošnemu izobraževanju in pridobivanju informacij. Na voljo so tečaji tujih jezikov začetne in nadaljevalne stopnje (italijanski in angleški jezik), za člane nudimo individualna svetovanja, tečaje iz varstva pri delu in požarne varnosti, brezplačna svetovanja iz področja davkov in financ. Svojim članom prav tako omogočamo cenejše preventivne zdravstvene preglede!

Tako kot v preteklem bomo tudi v letu 2017 nadaljevali z organizacijo različne dogodkov, izobraževanj, delavnic in tečajev ter skupaj z vami sodelovali na sejmih in drugih prireditvah.

Spoštovani člani!

V želji, da bi bilo naše sodelovanje še bolj produktivno in v obojestransko korist, vas vabimo, da s svojimi predlogi, nasveti in mnenji sooblikujete zbornico, ki bo spodbujala in pomagala ustvariti obrtnikom in podjetnikom prijazno okolje.

Z veseljem bomo prisluhnili vašim idejam in namigom, saj smo vendarle tukaj za vas in zaradi vas!

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana


Jaz tebi!