Katalog

V pripravi je Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021

| 6. 1. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Izvajalec strategije je Konzorcij, ki ga sestavljata Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF) in Horwath HTL. V okviru projekta se predvideva sodelovanje vseh turističnih javnosti s področja zasebnega, javnega in civilnega prava ter drugih zainteresiranih javnosti.

Pri pripravi tako lahko sodelujete tudi vi, in sicer tako, da podate svoje predloge neposredno po e-pošti turizem2021.mgrt@gov.si ter sodelujete preko vprašalnika ali na usklajevalnih delavnicah, ki so načrtovane za marec 2017. Aktivnosti za pripravo strategije se bodo izvajale od decembra 2016 do marca 2017.

Na spletni strani OZS http://www.surveygizmo.com/s3/3228225/StrategijoSlovenija najdete vprašalnik, katerega namen je zbrati mnenja in predloge za strateški razvoj turizma v Sloveniji. Zato prosimo tudi vas, da si vzamete nekaj časa in tako sodelujete v procesu oblikovanja strategije in pri pripravi dokončnega dokumenta.

Predstavniki Sekcije za gostinstvo in turizem na OZS so že sodelovali na prvem sestanku/intervjuju, kjer je bilo poudarjeno, da je v strategiji potrebno še posebej izpostaviti pomembno vlogo v turizmu, ki jo imajo gostinstvo, gastronomija, kulinarika in Gostilna Slovenija. Poudarili so, da je nujno potrebno narediti več za izboljšanje pogojev poslovanja ter zmanjševanje administrativnih in finančnih obveznosti na vseh področjih (najti ustrezno rešitev za povečan obseg dela ter sezonsko delo v turizmu, fleksibilnejši obratovalni čas, manj obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, bolj življenjski nadzor inšpektorjev za varno hrano, krajšanje poti iz njive do krožnika z namenom povečanja samooskrbe, …).

Kategorija: Novice


Jaz tebi!