Katalog

Mentorji, januarja že prvi brezplačni pedagoško-andragoški seminarji

| 6. 1. 2017

Z januarjem 2017 OZS nadaljuje z izvajanjem brezplačnih Pedagoško andragoških seminarjev za mentorje, delodajalce in njihove zaposlene v sodelovanju

Kot ste že seznanjeni, so letos stekli brezplačni Pedagoško andragoški (PA) seminarji za mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih šol. OZS je v tem letu v sodelovanju s tremi OOZ izvedla prve tri seminarje. V letu 2017 jih načrtujejo sedem, v sodelovanju z OOZ Ravne na Koroškem, OOZ Škofja loka in  OOZ Črnomelj ter nekaterimi drugimi OOZ. Več o terminih seminarjev je navedeno na spletni strani OZShttp://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Usposabljanjementorjev20172021.aspx,

kjer najdete še prijavnice ob ustreznih terminih, gradivo za udeležence in nekatera pojasnila, dodana pa sta tudi spletna naslova obeh konzorcijev s termini izvedb drugih izvajalcev. OZS želi omogočiti pridobitev PA usposobljenosti, čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana


Jaz tebi!