Katalog

Predlog novega tobačnega zakona

| 6. 1. 2017

Vlada RS je 1.12.2016 sprejela predlog novega tobačnega zakona in ga je poslala naprej v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru. Veliko predlogov OZS je bilo upoštevanih medtem, ko sekcija nasprotuje dvakrat višjim globam. OZS je v zadnjih mesecih izvedla veliko aktivnosti in usklajevanj z MGRT in z MZ, ter obveščala o stališčih zbornice preko medijev. V sodelovanju z OOZ je izvedla več regijskih zborov gostincev. Vse aktivnosti so bile izvedene predvsem z namenom, da prepreči uvedbo licenc za prodajo tobačnih izdelkov, saj so pristojni napovedovali uvedbo podobnih licenc, še za na primer prodajo alkohola.

OZS je dosegla, da ne bo licenc za prodajo tobačnih izdelkov za trgovce in gostince. Tako ne bo visokih stroškov, ki so bili predvideni najmanj 200€ na leto na prodajno mesto. Nov predlog uvaja tako dovoljenja za obdobje 5 let, ki naj bi jih izdajalo ministrstvo. Za izdajo dovoljenja se naj bi zaračunali le stroški upravne takse.

Na zahtevo OZS so iz novega predloga, črtali stavek, ki je bil zapisan pri definiciji Zaprtega prostora in sicer so črtali stavek »Za odprti del se šteje le popolnoma odprta površina.«. OZS je bila zelo jasna in glasna, da se z novim zakonom nikakor ne sme zaostrovati pogojev za terase in vrtove, kjer je sedaj dovoljeno kajenje. Zato so na MZ dopolnili obrazložitve pojmov zaprt prostor, streha, stena in kadilnice, ki so bile dodane z namenom, da se izvajanje zakona bolje razume in najpomembnejše, da se zadev v povezavi s terasami in vrtovi ne zaostruje.

Pripomb glede kadilnic žal niso upoštevali v celoti, saj po novem ni dovoljeno vnašanje pijače in hrane. Dodatno pa so v nov zakon uvedli kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125€). So pa v obrazložitev zapisali, da če bo gostinec gosta opozoril in objavil, da je vnos hrane in pijače v kadilnico prepovedan, bo skladno z zakonom ravnal z zahtevano skrbnostjo in v teh primerih ne bo kaznovan zaradi kršitev prepovedi vnosa hrane in pijače v kadilnice. Gost, ki kljub zakonski prepovedi, opozorilom gostinca ali navedbam v lokalu, ki opozarjajo na prepoved vnosa hrane in pijače v kadilnice, v kadilnico vseeno vzame hrano oziroma pijačo, bo skladno z dodano določbo, ob ugotovljeni kršitvi oglobljen.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!