Katalog

Z vajeniškim sistemom bomo končno dobili usposobljen kader

| 12. 1. 2017

Vlada RS naj bi 12. januarja po dobrem letu in pol usklajevanj končno sprejela Zakon o vajeništvu. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) smo zadovoljni, da smo v končno besedilo predloga zakona uspeli vključiti bistvene spremembe in zahteve, ki so ključne za korekten zagon vajeniškega sistema. Stroške vajeništva bo sofinanciralo pristojno ministrstvo, vajenec pa bo imel status dijaka in ne zaposlenega.

»Uvedbo vajeništva smo v OZS vseskozi podpirali, saj je naš cilj dobiti usposobljen kader, ki ga zlasti v deficitarnih poklicih primanjkuje. Žalosti pa nas, da z zadnjim predlogom zakona o vajeništvu, ki bo šel jutri na Vlado, nismo bili seznanjeni, čeprav smo vseskozi sodelovali pri pripravi zakona,« je dejal Branko Meh, predsednik OZS.

OZS si že ves čas prizadeva za čimprejšnje sprejetje novega zakona. Zavedamo se, da v gospodarstvu obstaja velika potreba po usposobljenem kadru, predvsem na področju obrtnih poklicev, ki so večinoma že vsi postali deficitarni. Cilj delodajalcev je zato pridobiti vajence, ki bi jih lahko primerno usposobili in kasneje tudi zaposlili.

Na podlagi strokovnih analiz in razprave znotraj zborničnega sistema in na podlagi rezultatov ankete poslane neposredno članom je OZS oblikovala vrsto tehtnih in nujno potrebnih sprememb in dopolnil predloga Zakona o vajeništvu. Želja naše stanovske organizacije je bila vedno predvsem v tem, da dobimo zakon, ki bo stimulativen za vse, tudi za delodajalce.

V končni predlog novega zakona smo med drugim uspeli vključiti tudi to, da bodo imeli vajenci status dijakov in ne zaposlenih, sredstva za plačilo stroškov zavarovanja vajencev bo zagotovilo ministrstvo, pristojno za izobraževanje, država pa bo v postopku izvajanja projekta, do sredine leta 2022, sofinancirala tudi stroške nagrade vajencem, stroške mentorjev v podjetju, stroške varovalnih sredstev ter nadomestila stroškov prevoza in prehrane.

V OZS pa se nikakor ne strinjamo z vlogo sindikatov v tem zakonu, saj menimo, da so vajenci večinoma mladoletne osebe in morajo za njihove pravice skrbeti starši oziroma zakoniti zastopniki. Poleg tega pa imajo vajenci status dijakov in ne zaposlenih, zato je prisotnost sindikatov po našem mnenju odveč.  

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!