Katalog

Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje starejših

| 2. 2. 2017

V Ur. l. RS. Št. 90/2015 je bil objavljen Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD, 2. čl.), ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo z zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.

Delodajalec, ki v obdobju od 1. Januarja 2016 do 31. Decembra 2017 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (za določen ali nedoločen čas), starejšo od 55 let, ki je najmanj 6 mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščena plačila vseh prispevkov delodajalca (16,1% od osnove za prispevke).

OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje: Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost – za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalci uveljavljate preko predloženega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazec). Pri tem je treba upoštevati tudi določila glede nezdružljivosti posameznih spodbud za zaposlovanje starejših.

Več informacij na MDDSZ – kontaktni.center@ess.gov.si, spodbudo lahko uveljavljate na Finančna uprava RS – gfu.fu@gov.si

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!