Katalog

Prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na pravne naslednike – s.p. oz. pravno osebo

| 1. 3. 2017

Razlogi, da samostojni podjetnik, prične razmišljati o prenehanju dejavnosti in prenosu dejavnosti na pravne naslednike s statusom s. p. oziroma o preoblikovanju svojega podjetja v kapitalsko družbo – največkrat v d.o.o., so različni. Tudi možnih načinov prenosa podjetja je več. Prenos je lahko postopen ali enkraten.

Seminar, ki bo potekal v prostorih OOZ Sežana, 8. junija 2017 ob 10. uri, se bo vodil v obliki delavnice, je namenjen vsem tistim, ki razmišljajo o prenosu dejavnosti podjetja na pravne naslednike s. p. oziroma kapitalsko družbo, s poudarkom na preoblikovanju podjetja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo. Pri obravnavi vsebine s statusno davčnega vidika vas bom še posebej opozorila na vse probleme z vidika prenosa lastništva nepremičnin, prenosa osnovnih sredstev prevzetih na podlagi pogodb o finančnem najemu, prenosa motornih vozil, zalog, terjatev, obveznosti iz naslova posojil, davčnih obveznosti in dolgoročnih rezervacij.

Vsebina:

 1. Možni načini prenosa dejavnosti samostojnega podjetnika z uporabo statusnih, davčnih in postopkovnih predpisov (ZDG–1, ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1, ZDavP-2);
 2. Postopni prenos premoženja s. p. na pravno osebo in dajatve;
 3. Davčno nevtralen prenos premoženja samostojnega podjetnika na status s. p.,
 4. Izvzem premoženja iz dejavnosti s. p. v zasebno gospodinjstvo in pravne podlage (kakšne so davčne posledice) – poudarek na nepremičninah; v katerih primerih je možno skleniti najemno pogodbo in kakšne so dajatve;
 5. Davčno nevtralen prenos dejavnosti  s. p. na prevzemno kapitalsko družbo (d.o.o.) v smislu univerzalnega pravnega nasledstva, cenitev oz. revizija stvarnega vložka podjetnikovega kapitala po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) v primeru, ko je stvarni vložek višji od 100.000 EUR (obrazložene bodo tudi možnosti znižanja stvarnega vložka pred presečno bilanco zaradi izognitve revizije);
 6. Kdaj svetovati preoblikovanje s. p. v novo kapitalsko družbo (d.o.o.) v smislu univerzalnega pravnega nasledstva in pri tem zagotoviti davčno nevtralnost?
 7. Računovodski vidik prenosa dejavnosti, vsebina Bilance stanja;
 8. Sestava pogodbe o prenosu premoženja s. p. na pravnega naslednika in pomen pogodbe (služi za prepise vozil, ureditev licenc, ureditev kreditov in finančnih najemov, podlaga za sestavo predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo);
 9. Posebnosti glede prezaposlitve delavcev pri pravnem nasledniku;
 10. Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev, kadar le-ti zaradi upokojitev prenehajo z dejavnostjo in prenesejo podjetje s. p. na d.o.o.;
 11. Davčna obravnava pogodbe o prokuri;
 12. Vprašanja in odgovori;

Posvet bo trajal najmanj 5 šolskih ur, saj je tematika zelo zahtevna. Predavala bo Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VERBAJS d.o.o., sicer pa tudi dolgoletna sodelavka Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

KOTIZACIJA na udeleženca, ki vključuje udeležbo na posvetu, gradivo, postrežbo med odmorom znaša 70,00 EUR (+ DDV).
Za člane Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene znaša 50,00 EUR (+ DDV); za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša cena 30,00 EUR (brez DDV). Po članski ceni (30,00 EUR) lahko član prijavi 1 osebo. Prijavite se preko spletne prijavnice.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Prosimo vas, da nas o udeležbi obvestite do 8. junija 2017. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 73 00 060. Odjave so možne do 8.6.2017, v nasprotnem primeru bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

prijavise

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Izobraževanje


Jaz tebi!