Katalog

Tretji študijski obisk v okviru projekta EARN

| 31. 5. 2017

 

  

V maju je na Braču potekal tretji, zadnji študijski obisk v okviru projekta EARN, ki sta ga organizirala hrvaška partnerja, CEDRA iz Splita in Klesarska šola iz Pučišća na Braču. Kot primer dobre prakse smo spoznali mladinsko zadrugo, ki že sedemnajsto leto deluje v okviru Osnovne šole Vladimirja Nazorja v Postiri. Otroci so pod vodstvom mentorjev organizirani v sekcije in pridelujejo sadje, zelenjavo, imajo zeliščni vrt, nasad oljk in pomaranč. Vse svoje produkte tudi sami prodajo. Delujejo kot zadruga z ločenim transakcijskim računom in ločeno računovodsko evidenco. Učijo jih praktičnih veščin, ki jih bodo potrebovali v nadaljnjem življenju.

Brač je otok z bogato klesarsko tradicijo in v kraju Pučišće je od leta 1906 edina klesarska šola na Hrvaškem. Letos so organizirali že 22. Kamnoseški simpozij na temo pridobivanja, obdelave, vgradnje in restavracije kamna, ki se ga vsako leto udeleži okrog sto udeležencev iz različnih držav. Na simpoziju smo širši javnosti predstavili tudi naš skupni projekt EARN. Iz pogovora  s kamnoseki in večjimi kamnoseškimi podjetji je razbrati zaskrbljenost zaradi vse večje prisotnosti avtomatizacije in strojne obdelave kamna, ki počasi izriva tradicionalni način dela. V želji, da bi se kamnoseštvo ohranilo, nam je vsem partnerjem v projektu skupen cilj dvigniti ugled kamnoseškemu poklicu in povečati zanimanje mladih za vpis v tovrstno izobraževanje. Na simpoziju so bili, poleg ostalih vsebin s področja restavracije, zakonodaje s področja pridobivanja kamna in konstrukcijskih rešitev, predstavljeni tudi najsodobnejši CNC stroji, ki pa kljub vsemu za finalno obdelavo še vedno potrebujejo človeka. V okviru študijskega obiska smo si ogledali tudi dva lokalna kamnoloma.

Namen projekta EARN, ki je trenutno na dobri polovici tako časovno kot tudi vsebinsko, je čimbolj optimizirati trikotnik delodajalci – dijaki – poklicno izobraževanje. Poleg prenove modela izvajanja praktičnega izobraževanja je v nastajanju priročnik, ki bo v pomoč pri izvajanju optimiziranega načina izvedbe. Testiranje modela se bo pričelo z novim šolskim letom na štirih šolah iz Italije, Slovenije in Hrvaške, ki izobražujejo za poklic kamnosek.

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Novice


Jaz tebi!