Katalog

Ugodni krediti s subvencionirano obrestno mero

| 8. 6. 2017

 

OOZ Sežana, Abanka, Poslovalnica Sežana in Zavarovalnica Adriatic Slovenica, PE Postojna, objavljajo razpis za nenamenske kredite s subvencionirano obrestno mero za člane Območne obrtno – podjetniške zbornice Sežana.

Razpoložljiva sredstva znašajo 500.000 € in so na voljo do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.8.2017.

Sredstva so namenjena članom OOZ Sežana z najmanj enoletnim članstvom namenjena pa so za:
• Financiranje tekočega poslovanja
• Nabavo osnovnih sredstev
• Refinanciranje posojil
• Poravnano davčnih in drugih obveznosti

Pogoji odobritve:
· Posojilo se obrestuje po 0,8 % fiksni obrestni meri (izhodiščna fiksna obrestna mera znaša 2,8 %);
· Ročnost kredita: nad 1 leto do vključno 5 let
· Višina kredita je odvisna od plačilne sposobnosti kreditojemalca;
· Krediti se odobravajo in zavarujejo v skladu z veljavnimi pravilniki Abanke d.d. o odobravanju kreditov;
· Maksimalni znesek odobrenega kredita lahko znaša do 20.000,00 €,
· Odprtje poslovnega računa pri Abanki in opravljanje plačilnega prometa.

Kreditojemalci, ki izpolnjujejo v nadaljevanju navedene pogoje, so deležni subvencioniranja obresti v višini:
· OOZ Sežana do 1 odstotne točke
· Zavarovalnica do 1 odstotne točke

Pogoji za upravičenost do subvencioniranja obrestne mere:

a) s strani OOZ Sežana so:
• da je kreditojemalec član OOZ Sežana in OZS ob podpisu kreditne pogodbe in se zavezuje biti član najmanj za čas trajanja kreditnega razmerja
• da član redno plačuje članarino,

b) s strani Zavarovalnice pa:
• da zavaruje najmanj premoženje iz dejavnosti, za katero se jemlje kredit (požarna, vlomska, trojelomna, odgovornostna, avtomobilska… zavarovanja) in
• sklene pokojninsko zavarovanje ali
• glede na individualno odobritev.

Vloge za kredite so na voljo na OOZ Sežana, kjer se preverijo osnovni razpisni pogoji in pridobi mnenje Zavarovalnice. Kredit dokončno odobri Abanka d.d., ki s posameznimi kreditojemalci sklene pogodbo.
Stroški obdelave zahtevka in odobri-tve kredita znašajo 130 € in stroški vodenja posameznega kredita v višini 0,1% letno oziroma minimalno 100,00 EUR. Vloge so na voljo pri OOZ Sežana. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.8.2017.

Za dodatne informacije lahko pokličete:
• OOZ Sežana – 05 73 00 060, Petra Weber
• Abanke, PE Sežana – Neva Tavčar 05 70 74 353 (s.p.) in Katarina Rogelja 05 70 74 352 (d.o.o.)
• Zavarovalnica Adriatic Slovenica– Damjana Blažek Suša, Matjaž Bogataj,
Pavlina Dolenc, 05 700 30 52 (pokojninsko zavarovanje)

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!