Katalog

Javni razpis “Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P-2017”

| 8. 6. 2017

P1 plus – garancije za klasične projekte s subvencijo obrestne mere:

· Garancija za bančni kredit SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo mlada podjetja pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja.
· Subvencija obrestne mere Vsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero.
Namen: hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje ne trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Namenjen je mladim podjetjem:
· ki so mlajša od 5 let
· ki postopoma rastejo
· povečujejo dodano vrednost na zaposlenega
· ustvarjajo nova delovna mesta
· nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita

Končni prejemniki: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so mlajša od 5 let.

Ugodnosti za končne prejemnike

Kredit zavarovan z garancijo SPS je za MSP ugodnejši zaradi:
· nižje zahteve po zavarovanju kredita s strani banke, zaradi pridobitve garancije SPS-a
· nižje obrestne mere
· daljše ročnosti kredita
· možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov
· brez stroškov odobravanja garancije

Upravičeni stroški: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij, stroški financiranja obratnih sredstev. Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa.

Osnovne značilnosti garancij
· Višina garancije: od 60% do 80% glavnice kredita brez obresti
· Višina kredita: do 1,25 mio EUR
· odplačilna doba: do 10 let
· Cena kredita: obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + mesečni pribitek (pribitek se natančno definira v javnem razpisu). Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke.
· Cena garancije: provizija za odobritev in vodenje garancije se definira v javnem razpisu.

Postopek pridobitve
Podjetje obišče banko, ki sodeluje s SPS-om in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a. Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje
omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje.

Več informacija na: http://www.podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/garancije/garancije–za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere-p1-plus

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!