Katalog

Moja blagovna znamka, moje stranke, moja podoba

| 8. 6. 2017

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva
Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen je v mesecu maju izpeljala sklop predavanj oz. delavnic z naslovom Moja blagovna znamka, moje stranke, moja podoba kot dopolnjujoča se celota.

Sprva je Vojka Žgavc Klemenz predstavila zgodbo, potrebe, elemente, in komunikacijo blagovne znamke. Zastavila je tudi idejne koncepte novih blagovnih znamk in analizirala že obstoječe blagovne znamke vseh navzočih udeležencev.

Predavanje je nadgradila Maja Golob in udeležence usmerila v razumevanje svojih strank, poudarila je zniževanje stroškov in povečevanje pozornosti v oblikovanje privlačnih ponudb za stranke.

Po pridobljenem znanju o upravljanju naših storitev preko blagovne znamke in upravljanju odnosov z našimi kupci, nas je Lea Pisani na koncu poučila o lastni podobi. Analizirala je podobo udeležencev, izdela slog oblačenja in poučila udeležence o upravljanju lastne podobe na vseh ravneh oblačenja pri svojem poslovanju.

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Izobraževanje, Novice


Jaz tebi!