Katalog

Predlog sprememb pri obdavčitvi normirancev

| 4. 7. 2017

Ministrstvo za finance pripravlja predlog sprememb davčne zakonodaje, ki posega v davčno ureditev normirancev. Po nekaterih poročanjih se napoveduje spremembe:

 •  Sedaj država pavšalistom priznava 80 odstotkov normiranih odhodkov ob cedularni obdavčitvi 20 odstotkov, novi predlog pa mejo postavlja pri 60 odstotkih ob sintetični obdavčitvi. Poleg tega se spreminja davčna stopnja. Zaslužki se bodo vštevali v dohodnino, to pomeni da bo tovrstno obdavčenje
  predvsem manj zanimivo za tiste, ki imajo popoldanski s.p., saj se jim bodo v davčno osnovo štele tako plače in drugi zaslužki, kar pomeni da bo večji del njihovih odhodkov obdavčen po višji osnovi.
 •  Spremembe v zvezi z davčno obravnavo povračil stroškov, povezanih z napotitvami; za službeno potovanje se bo za davčne namene štelo tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja nepreklicno 30 dni (posledično se povračila stroškov ne štejejo v davčno osnovo).
 •  Odpravili bodo stopničavost dodatne splošne olajšave za tiste, ki zaslužijo najmanj; vpeljali bi dodatno
  splošno olajšavo, določeno linearno v odvisnosti od dohodka (med dohodkovnima mejama v višini 11.166
  in 13.317 evrov).
 • spremembe pri trošarinah; sprememba razmerja med trošarino na bencin in dizel. Razmišljajo o izenačevanju trošarine na dizel in superdizel. To ne velja za prevoznike, sicer pa ostaja obstoječa shema povračil trošarine.
 •  Davke naj bi se pri bankah plačevalo brez provizij.
 • Spremembe obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja s tujim elementom: dodatno naj bi se zmanjšala davčna osnova (20 odstotkov plače zavezanca oziroma letno največ 12 tisoč evrov); upravičenci so tisti, ki so napoteni v ali iz Slovenije, raziskovalci, izmenjava zaposlenih med povezanimi družbami…
 • Davčni zavezanci v eDavkih bi spletna plačila davkov opravili prek uprave za javna plačila na UPN položnicah.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!