Katalog

Izplačilo regresa, v kolikor regresa še niste izplačali storite to čim prej

| 4. 7. 2017

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres 2017 vključno do 30. junija. Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalca lahko določa tudi kasnejši datum izplačila regresa za letni dopust. Vendar najkasneje do 1. novembra tekočega
koledarskega leta.
Pravica do regresa za letni dopust je vezana na pravico delavca do letnega dopusta. V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, torej tudi v času bolniške in porodniške.

Pravica do regresa gre torej vsem delavcem, ki imajo sklenjeno veljavno pogodbo o zaposlitvi. Letni dopust pripada delavcem za vsak polni mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu. In enako velja za pravico do regresa.

Pravica do regresa tako pripada vsem zaposlenim. Ne glede na to, ali so začasno odsotni z dela zaradi bolezni ali poškodbe ali pa zaradi varstva in vzgoje otroka. Pogoj je le veljavno sklenjeno delovno razmerje v posameznem koledarskem letu. Tako morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust do 1. julija posameznega koledarskega leta tudi delavcem in delavkam, ki so na bolniški ali porodniški.

Višina regresa za letni dopust
Delavcem, ki so zaposleni vse leto, pripada pravica do regresa oziroma regres za celo leto. Ne glede na to, da ali dejansko delajo ali pa so upravičeno odsotni z dela. ZDR-1 določa, da mora delodajalec izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Višina regresa za letni dopust pa je odvisna od delovnega
časa posameznega delavca.
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Ur. l. RS, št. 92/13, 28/15, 82/16) določa znesek regresa za letni dopust v višini 813,00 EUR. Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS št. 140/2006in št 76/2008) je najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov 70 % povprečne plače v RS za pretekli mesec.

Delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, namreč pripada le sorazmerni del regresa. To pa ne velja za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

Regres ni sredstvo za nagrajevanje

Pravica do regresa je uzakonjena z namenom, da bi delavci dobili dodatna denarna sredstva za kakovostno preživljanje letnega dopusta. Regres za letni dopust torej ni namenjen temu, da bi delodajalci nagrajevali delavce za uspešno delo. Tako delodajalec ne sme izplačevati različne višine regresa delavcem glede na njihovo delovno uspešnost. Čeprav se v praksi pogosto dogaja prav to. Razlog za to je zagotovo
v tem, da se od regresa za letni dopust ne obračunajo prispevki, če ta ne presega 70 odstotkov povprečne
plače v Republiki Sloveniji.

Vir: FURS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!