Katalog

Mikro, mala in srednje velika podjetja imajo možnost bančni kredit zavarovati z ugodno garancijo SPS-a

| 5. 7. 2017

Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki imajo v letošnjem letu še namen zaprositi za bančni kredit, lahko le-tega delno zavarujejo z ugodno garancijo Slovenskega podjetniškega sklada (v
nadaljevanju SPS-a), hkrati z delnim zavarovanjem pa so podjetja upravičena tudi do znižane obrestne
mere.

Garancija SPS-a je tudi letos namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem za bančne kredite, ki jih predhodno odobri ena izmed bank*, ki sodeluje s SPS-om. Na ta način je MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno – garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:

  • + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov,
  • + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov,
  • + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G**

Z izdajo garancije se še:

  •  poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  •  zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  •  zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
  • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Podjetja, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, lahko vlogo na SPS oddajo še na naslednje prijavne roke: 15.7., 15.8., 1.9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2017 za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2017 do 31.12.2018 in si na ta način zagotovijo garancijo za bančni kredit.
Razpis Garancije za bančne kredite z oznako P1 plus 2017 je SPS v letošnjem letu objavil že v sredini februarja letos, razpis pa bo predvidoma odprt do 10. oktobra 2017 oz. do porabe razpisane kvote garancijskega potenciala.
* Seznam bank, ki sodelujejo s SPS-jem je dostopen v razpisni dokumentaciji P1plus 2017 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
**Dejavnosti iz šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
Več najdete na povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/437-tudi-letos-imajo-moznost-mikro-mala-in-srednje-velika-podjetja-bancni-kredit-zavarovati-
z-garancijo-sps-a
Vir: Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!