Katalog

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

| 21. 7. 2017

              

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila.

Na voljo je okvirno 7,37 milijonov EUR, od katerih:

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
  • je 60 %namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija40pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna 

V usposabljanje na delovnem mestu je predvidena vključitev okrog  4.000 brezposelnih oseb  pri delodajalcih iz vse Slovenije.

 Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Usposabljanje traja:

  • 2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
  • 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu.  V primeru drugačne razporeditve, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Če je med tednom praznik, traja v tem tednu usposabljanje največ 4 dni. Ne sme se izvajati ob nedeljah in praznikih.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

  • 370,00 EURza dvomesečno usposabljanje in
  • 493,00 EURza trimesečno

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu kot upravičeni strošek povrnejo le dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

Udeležencem izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so:

  • starejši od 50 letin prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
  • stari30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev,
  • stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo(ISCED 2) in

so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.

  • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne

      aktivacije.

Kako se prijavite?

Ponudbo na predpisanem obrazcu lahko oddate po pošti ali osebno v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na vaš sedež vašega podjetja.

V eni ponudbi lahko predlagate več programov. Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe usposabljanja iz predhodne ponudbe že zaključena.

Obvestilo je objavljeno na spletni strani Zavoda za zaposlovanje na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!