Katalog

Usposabljanja upravljavcem viličarja

| 28. 7. 2017

OOZ Sežana v sodelovanju z Inštitutom za varnost Lozej d.o.o. organizira usposabljanje upravljavcev viličarja, in sicer v sredo, 27. septembra 2017, od 8. do 13. ure.

Teoretično usposabljanje za upravljavce se izvaja v prostorih OOZ Sežana po programih družbe Lozej d.o.o. in zajema strokovno usposabljanje, usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter pisni preizkus znanja iz teoretičnega dela.

Praktični del usposabljanja in preverjanje praktičnega znanja se izvede na samem delovnem mestu kandidata, na brezhibni in periodično pregledani delovni opremi – termin po dogovoru.

Pogoji za pristop k preverjanju praktičnega znanja:

  • uspešno opravljen preizkus teoretičnega znanja,
  • izjava odgovorne osebe delodajalca za vsakega kandidata, da je delal na ustreznem viličarju pod nadzorom strokovno usposobljene osebe najmanj 50 delovnih ur,
  • kandidat mora imeti veljavno zdravniško spričevalo za delo z viličarjem.

Usposabljanje izvajamo v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.

KOTIZACIJA na udeleženca, ki vključuje teoretično usposabljanje za upravljavca viličarja in preverjanje teoretičnega znanja, previjanje praktičnega znanja pri delodajalcu, gradivo, izdelava dokumentacije (zapisniki, izkaznica) 200,00 EUR (+ DDV).

Za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša cena 150,00 EUR (+ DDV), za člane Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene znaša 170,00 EUR (+ DDV); za nečlane pa 190,00 EUR (+ DDV). Po članskih cenah se lahko prijavi ena oseba. Prijavite se preko spletne strani OOZ Sežana.

Opomba: usposabljanje se izvede ob pogoju, da je prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Kandidat mora biti starejši od 18 let in imeti mora opravljen izpit za vožnjo vozila v cestnem prometu. V kolikor je kandidat oddaljen iz Sežane več kot 30 km se za preverjanje praktičnega znanja zaračuna kilometrina.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Prijave na usposabljanje so možne preko spletne strani OOZ Sežana. Prijava mora poleg imena in priimka kandidata vsebovati tudi datum rojstva, državljanstvo in sliko za dokument. Prosimo vas, da nas o udeležbi na posvetu obvestite do 22.9.2017. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 620 28 50. Odjave posveta so možne do 25.9.2017, v nasprotnem primeru bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Izobraževanje, Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!