Katalog

Delovni preizkus 2017/2018

| 2. 8. 2017

V torek, 01.08.2017,  je bilo objavljeno novo javno povabilo Delovni preizkus 2017/2018.

Na voljo je skupaj 1,9 milijona EUR iz slovenskega proračuna. Možnost vključitve v delovni preizkus bo imelo predvidoma 2.110 brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

Delodajalci bodo lahko brezposelne spoznali in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalciki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2018 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Delodajalci predložijo ponudbo za delovni preizkus na našo območno službo, ki je pristojna glede na njihov sedež.

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja (v tem času udeleženci ostanejo prijavljeni v naši evidenci). Traja od najmanj 100 ur do 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotijo delodajalci, in z nami skleniti pogodbo o vključitvi v program. Delodajalci morajo udeležence v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Ravno tako morajo zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo.

Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor mora opraviti najmanj 20 ur mentorstva za udeleženca, mentorstvo pa mora biti kakovostno in v potrebnem obsegu. Delovni preizkus traja praviloma 8 ur na dan in največ 5 dni na teden. Ne izvaja se ob nedeljah in praznikih.

Za izveden delovni preizkus delodajalcem povrnemo upravičene stroške v višini 206 EUR za udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

V okvirih javnega povabila lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Vir: Zavod za zaposlovanje

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!