Katalog

Delovni preizkus 2017/2018

| 7. 8. 2017

Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, je objavljeno javno povabilo Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje
do 31. 7. 2018. Na voljo je skupaj 1,9 milijona EUR iz slovenskega proračuna. Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne iz ciljne skupine povabila preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Zavod vam povrne upravičene stroške delovnega
preizkusa, udeležencem pa izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.

Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci zavoda brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti. Pred začetkom delovnega preizkusa morajo z zavodom skleniti pogodbo o vključitvi v program. Poleg tega morajo uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega ste jih napotili. Udeležence morate v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Ravno tako morate zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo.

Delovni preizkusi se morajo zaključiti do 31. 10. 2018. Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih
udeležencev.

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Opredeljeni so v 5. poglavju javnega povabila.

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo na območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v glavno pisarno pristojne območne službe, do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7.2018 do 13. ure.

Za izvedeni delovni preizkus vam zavod povrne naslednje upravičene stroške, in sicer 206 EUR za udeleženca ali samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca (delodajalcem
iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog), kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu zaradi razlogov na svoji strani).

Celotno besedilo javnega povabila in drugi pogoji so objavljeni na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS: ttps://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2017-2018

Dodatna pojasnila glede prijave: Kontaktni center, brezplačni telefon 080 20 55, el. naslov:kontaktni.center@ess.gov.si ali Dragomila Šeško, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!