Katalog

Koledar poročanja za mesec avgust 2017

| 8. 8. 2017

Datumi in obrazci, ki jih v avgustu 2017 ne smete zamuditi.

Do 10. 8.
· Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1.aprila do 30. junija 2017
· Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2017
· Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2017

Do 14. 8.

· Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2017

 

Do 16. 8.
· Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2017; obrazec se oddaja tudi za ODD
· Obračun prispevkov za socialno varnost  za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za julij 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo

do 21. 8. 2017
· Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače, za julij 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 8. 2017

Do 18. 8.
· Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

· Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2017

· Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2017

 

Do 21. 8.
· Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2017
· Obrazec DDV-O za julij 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2017 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
· Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2017 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

Do 24. 8.
· Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
· Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 17. 8.)

Do 31. 8.
· Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2017 izplačani samostojno
· Obrazec DDV-O – Obračun DDV za julij 2017
· Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za julij 2017
· Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2017
· Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
· Obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2017
· Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2017

Kako ravnati v primeru, če je predvideni datum oddaje sobota. V primeru predložitve podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24.00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24.00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno.

V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je
zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Novice


Jaz tebi!