Katalog

Za dimnikarske storitve največ 33 evrov na uro

| 8. 8. 2017

Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev znaša 33 evrov na uro izvajanja pri uporabniku, je sklenila vlada. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost. Znesek za izvedene dimnikarske storitve vključuje tudi potne stroške, kadar je uporabnik od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj.

Vlada je na svoji seji izdala sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev. Zakon o dimnikarskih storitvah določa, da se znesek za izvedene dimnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene izvajanja dimnikarskih storitev in normativnega števila časovnih enot dela dimnikarskih storitev. Vlada sicer določi najvišjo dovoljeno ceno, kar skupajs prosto izbiro dimnikarske družbe uporabnikom daje tudi možnost, da si stroške dimnikarskih storitev znižajo.

Najvišja dovoljena cena je bila določena ob upoštevanju informativnih oz. priporočenih cen: monterjev in serviserjev hladilnih naprav za zahtevno delo (30 evrov na uro); kovinarjev za montaže na terenu (25 evrov na uro); režijske ure gradbenih del za visoko kvalificiranega delavca (20,20 evra na uro); strojno inštalacijskih del za zahtevno strokovno delo (55 evrov na uro); režijske ure kleparskih in krovskih del za kvalificiranega delavca (25 evrov na uro) ter elektro inštalaterskih del za zahtevno delo (25 evrov na uro).

Na podlagi navedenih cen je bila izračunana povprečna cena, ki je 30,03 evra. Vlada je k tej ceni dodala še dodatek v višini nekaj manj kot 10 %, to pa utemeljila z dejstvom, da gre v prej upoštevanih primerih zgolj za priporočene cene, v primeru dimnikarjev pa se določa maksimalna cena. Dimnikarska družba ob tem uporabnikov, ki so njej najbližji, ne more zavrniti, če se uporabniki odločijo in izberejo njim najbližjo družbo.

Kot omenjeno so v znesku potni stroški že vključeni, če je uporabnik od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Kadar je uporabnik oddaljen več kot 25 kilometrov, se najvišji dovoljeni ceni prištejejo potni stroški v višini 0,25 evra na kilometer za vsak kilometer nad 25 kilometrov.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!