Katalog

Komisarka Violeta Bulc in prevozniki za enotni trg

| 10. 8. 2017

Evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc se je na sedežu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) sestala s slovenskimi, hrvaškimi in madžarskimi prevozniki in jim predstavila
sveženj mobilnosti. Poudarila je, da na evropskem trgu ni prostora za slamnata podjetja in nomadne voznike.

Bulčeva predlaga tudi ukinitev vinjet, čemur pa prevozniki, združeni v sekciji za promet pri OZS, ostro nasprotujejo. Evropska komisarka za mobilnost in promet Violeto Bulc: »Pri svežnju mobilnosti
smo se osredotočili se na tri področja: prijaznost do okolja, pravičnost in konkurenčnost ter večjo povezanost v domačem in širšem prostoru. V smeri digitalizacije gre vse, dokumenti bodo v digitalni obliki, prav tako informacije o socialnih statusih in prekrških. Predlogi so torej usmerjeni v prihodnost.

Moramo zagotoviti, da bodo imeli v vozniki ustrezen počitek, zato bodo pogoji jasnejši. Komisija predlaga, da se voznik po treh tednih vrne domov ali ima ustrezen počitek. S tem bodo vožnje in cestni promet varnejši. Smo za to, da imajo vozniki obvezni tedenski počitek, saj so pogoji spanja v tovornjakih slabi. V večini prometnih nesreč je razlog človeški faktor, zato morajo vozniki dvoje delo opravljati spočiti. Vsak dan na evropskih cestah izgubi življenje 70 oseb, zato se trudimo, da storimo vse za večjo varnost cest. Ocenili smo, da socio-ekonomski strošek zaradi hrupa in onesnaževanja znaša več kot milijardo evrov na leto. Ta denar bi lahko namenili v druge, bolj konstruktivne namene.« Bulčeva v zvezi z ukinitvijo vinjet meni, da nov sveženj predvideva cestninjenje. Razlog, zakaj smo uvedli princip »onesnaževalec in uporabnik plača« je predvsem ta, da so vinjete mrtva ulica in da s tem sistemom
ne rešujemo problema prometnih zamaškov in onesnaževanja.

Slamnata podjetja in nomadni vozniki bo mnenju Bulčeve nimajo prostora v EU, ki je izrazila željo, da se ne delimo na vzhod in zahod. »So zgolj tisti, ki korektno, in tisti, ki nekorektno opravljajo svoje delo«. Bulčeva je ob koncu srečanja pohvalila sodelovanje z zbornico in dejala, da si želi konstruktivno sodelovanje tudi v prihodnje.

Srečanja s komisarko Bulc so se udeležili tudi predstavniki hrvaških in madžarskih prevoznikov, ki so komisarki predali podpise, s katerimi izražajo svoje nestrinjanje z dodatnimi administrativnimi ovirami za sektor transporta, ki so jih že uvedle Avstrija, Nemčija, Francija, Španija.

Vir: OZS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Promet


Jaz tebi!