Katalog

Solidarna pomoč obrtnikov in podjetnikov

| 9. 10. 2017

Solidarna pomoč obrtnikov in podjetnikov Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana v korist štiri-članski družini, s šolo obveznima otrokoma, doma iz Brkinov ŠE VEDNO POTEKA.

Pomoč je prostovoljna, v denarni in materialni obliki ter s storitvami. Poseben račun pri Delavski hranilnici d.d., IBAN: SI5661000001 6766 603, na katerega se neposredno nakazujejo vsi prispevki za pomoč družini bo odprt dokler se prostovoljna gradbena dela ne zaključijo. POMAGAJMO!
Obenem se zahvaljujemo vsem obrtnikom in podjetnikom, ki so se takoj odzvali.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!