Katalog

Novosti v zvezi z vpisom podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov

| 10. 10. 2017

Aplikacija za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov (eRDL)
Poslovni subjekti, navedeni v 44. členu ZPPDFT-1, bodo morali svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 19. 1. 2018. Svoje dejanske lastnike so v register dolžni vpisati vsi subjekti, ki jih določa 35., 36. in 37. člen ZPPDFT-1, in sicer:
• gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge),
• subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, …),
• tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Vpogled v podatke Registra dejanskih lastnikov (eRDL)
Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. 1. 2018 dalje.
Javni podatki o dejanskih lastnikih (ime, naslov prebivališča in višina lastniškega deleža ali drug način nadzora nad poslovnim subjektom) bodo brezplačno dostopni vsem uporabnikom portala AJPES.
Zavezancem iz 4. člena ZPPDFT-1, organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena zakona ter državnim organom, kadar bodo odločali o pravicah
subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun, bo omogočen neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v register, pod pogoji, navedenimi v zakonu, in na način, ki omogoča ugotovitev, ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in v katerem poslovnem subjektu je vpisana kot dejanski lastnik.

Vir: AJPES

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!