Katalog

Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017

| 11. 10. 2017

V Uradnem listu RS, Št. 52/ 22. 9. 2017/ stran: 2245 je bil objavljen Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017, ki so bile obračunane in plačane v letu 2017 za obstoječa posojila odobrena od 1. 1. 2010 v skladu z namenom iz Pravilnika o subvencioniranju obresti v Občini Komen.

Upravičeni stroški so:
· stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
· stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov,
· stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
· stroški nakupa opreme in strojev.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so:
· mikro podjetja,
· mala podjetja in
· samostojni podjetniki posamezniki.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR.
Rok za vložitev vlog je do 11.10.2017.
Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Tomaž Benko, Tel: (05) 73-10-459, e-pošta: tomaz.
benko@komen.si, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija:Obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si (v rubriki Razpisi).

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!