Katalog

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

| 9. 11. 2017

(osnovna uredba) je določeno pravilo, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo vsi zavezanci vložiti prijave v obvezna socialna zavarovanja in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi, katere zakonodaja
se po omenjenih pravilih uporablja.
V Uredbi (ES) 987/2009 (izvedbena uredba) so določena izvedbena pravila in postopki za izvedbo pravil iz osnovne uredbe.
Navedeni uredbi veljata in se neposredno uporabljata od 1. maja 2010 dalje, z usmeritvami za enotno uporabo določb zakonodaje R Slovenije (Usmeritve) pa je pojasnjena povezava med določbami uredb in zakonodajo R Slovenije (RS).
Zavarovanje po uredbah se že sedaj izvaja, vendar v obsegu, ki je urejen v slovenski zakonodaji. Osebe, ki so zaposlene v drugi državi članici EU in je zanje določena uporaba zakonodaje RS, se na podlagi zaposlitve, sklenjene v drugi državi članici EU, zavarujejo s polnim delovnim časom oziroma do polnega delovnega časa z začasno uporabo zavarovalne podlage 008. Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je sam zavarovanec in je tako tudi vpisan v obrazce M-1, M-3 in M-3.
Za zavarovanje na podlagi zaposlitev in samozaposlitev se uporablja nove zavarovalne podlage 113, 114, 115, 119 in 120. Za vsa zavarovanja, ki so začasno urejena z zavarovalno podlago 008, bo po uradni dolžnosti pri ZZZS izvedena sprememba zavarovalne podlage.
Vloge se posredujejo na e-naslov: dolocanje.zakonodaje@zzzs.si
Vir: ZZZS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!