Katalog

Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

| 10. 11. 2017

Na podlagi sprememb Zakona o Poslovnem registru Slovenije AJPES od 14.10.2017 dalje sklepov o vpisu samostojnega
podjetnika in sklepov o vpisu spremembe pri samostojnem podjetniku, ki je bila vpisana na podlagi vložene prijave samostojnega podjetnika, ne bo več vročal z osebno vročitvijo, pač pa bo sklep poslal z navadno poštno pošiljko ali ga bo na željo samostojnega
podjetnika izročil osebno na izpostavi AJPES. Šteje se, da je vročitev opravljena na dan objave sklepa na spletnem portalu
AJPES. Samostojni podjetnik se lahko na sklep pritoži v roku 8 dni od vročitve,  to je od objave sklepa na spletnem portalu
AJPES.

Način vročitve sklepov o spremembi po uradni dolžnosti, sklepov o zavrnitvi, zavrženju, ustavitvi postopka, sklepov o obstoju izbrisnega razloga in vseh sklepov o izbrisu samostojnega podjetnika (ne glede na to ali je bil samostojni podjetnik izbrisan na podlagi njegove prijave ali po uradni dolžnosti) ostaja nespremenjen, zato se sklepi v teh primerih, kot do sedaj, vročajo z osebno vročitvijo.
Vir: AJPES

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!