Katalog

Zaradi nadzora FURS več oddanih obračunov prispevkov za socialno varnost za izplačane plače

| 23. 11. 2017

V poostrenem nadzoru nad obračunavanjem prispevkov so delodajalci, pri katerih je bil uveden nadzor, v veliki meri izpolnili svoje obveznosti, saj je približno polovica vseh delodajalcev naknadno predložilo obračun prispevkov za zaposlene delavce. FURS je namreč v začetku septembra objavil novico o poostrenem nadzoru nad nepredlagatelji obračunov prispevkov ter nato od sredine septembra začel izvajati nadzorne postopke, tudi z nadzori mobilnih oddelkov na terenu. Delodajalci, ki za zaposlene davčnemu organu ne predložijo obračuna prispevkov (REK obrazci) za izplačane plače, s tem kršijo tako delovno pravno in davčno zakonodajo, hkrati pa z neobračunavanjem prispevkov bistveno kršijo temeljne pravice delavcev.

FURS stalno izvaja nadzor nad delodajalci, ki ne predlagajo obračunov prispevkov od izplačanih plač, poleg tega pa na spletnih straneh tudi mesečno objavlja seznam teh nepredlagateljev. Stalni ukrepi FURS v zvezi z nadzorom nad prispevki so vidni v konstantnem zmanjševanju števila nepredlagateljev, saj je na prvem seznamu nepredlagateljev, objavljenem aprila 2013, bilo uvrščenih 4.882 delodajalcev, na zadnjem seznamu, objavljenim na dan 10. 11. 2017, pa je uvrščenih 3.162 delodajalcev, kar
predstavlja 35 % zmanjšanje v štirih letih in pol. Od najave poostrenega nadzora v septembru dalje se je število nepredlagateljev na dan 10. 11. 2017, v primerjavi s povprečjem nepredlagateljev letošnjega leta, zmanjšalo za 13 %, glede na enako obdobje lanskega leta pa beležimo zmanjšanje števila nepredlagateljev za 16 %.

FURS je v mesecu septembru 2017 posebno pozorno obravnaval delodajalce, ki obračuna prispevkov za izplačilo plač niso predložili za dva ali več mesecev. Pri 453 delodajalcih so nadzor izvedle mobilne enote FURS in kar 43,7% od teh delodajalcev je v postopku nadzorov naknadno predložilo predpisane obračune prispevkov. V ostalih primerih se postopki nadzora še nadaljujejo
ali pa je bilo ugotovljeno, da plače niso bile izplačane, o čemer bo FURS obvestil Inšpektorat za delo RS in predlagal uvedbo prekrška zaradi kršenja delovno pravne zakonodaje.

Obravnavali smo tudi ostale delodajalce, ki obračuna prispevkov za izplačilo plač niso predložili za manjše število obdobij. Nadzor smo pričeli s pozivom delodajalcu, da predloži manjkajoče obračune prispevkov oziroma, da poda izjavo o vzrokih za neizplačilo plač in posledično temu nepredložitev obračuna prispevkov. Približno tretjina teh zavezancev je oddala manjkajoče obračune ali podaloizjavo o neizplačilu plač, 574 delodajalcev pa se na poziv ni odzvalo, zato jim bo FURS na podlagi 95.člena Zakona o finančni upravi izrekel prekršek z naložitvijo globe.

FURS bo tudi v bodoče stalno izvajal nadzor nad obračunavanjem prispevkov, prav tako pa bo dodatno preveril prejete izjave o neizplačilu plač in delodajalce, pri katerih bo izkazano, da plač dejansko ne izplačujejo, predlagal v kaznovanje. Delodajalcem, pri katerih bo v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposlencem izplačali plače, pri tem pa niso obračunali prispevkov, bo FURS le te z odločbo naložil v plačilo.

Vir: Finančna uprava RS – Odnosi z javnostmi

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!