Katalog

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

| 1. 12. 2017

NAMEN JAVNEGA POZIVA
Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vsehrazpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na
izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJ
Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Obalnokraške regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2018/2019.
Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME OBALNO – KRAŠKE REGIJE za šolsko/študijsko leto 2018/2019, vendar pa je pogoj za prijavo.

NAČIN PRIJAVE
Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 – prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper (v nadaljevanju RRCn Koper) – www.rrc-kp.si

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda lahko na dva načina:

  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na naslov: Regionalni razvojni center Koper, Ul. 15. maja 19, 6000 Koper ali
  •  pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: tina.matekovic@rrc-kp.si.

ROK ZA PRIJAVO
Javni poziv je odprt do 31.1.2018 oz. do porabe sredstev.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!